Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.120, DOI: 10.7862/rb.2017.120

O NIEDOKŁADNOŚCIACH SYSTEMÓW CYFROWEJ KORELACJI OBRAZU

Łukasz KRAWCZYK, Michał GOŁDYN, Tadeusz URBAN

DOI: 10.7862/rb.2017.120

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kneć M.: „Technika cyfrowej korelacji obrazów w analizie deformacji połączeń elementów konstrukcji stosowanych w lotnictwie”. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska 2015.

[2]  Revilock D.M., Thesken J.C., Schmidt T.E. i Forsythe B.S.: “Three-Dimensional Digital Image Correlation of a Composite Overwrapped Pressure Vessel During Hydrostatic Pressure Test” Raport techniczny wydany przez NASA 2007.

[3]  Goszczyńska B., Trąmpczyński  W., Tworzewska J., Tworzewski P.: “Doświadczal-na analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D”, Inżynieria i Budownictwo, 2014 s. 156-159.

[4]  Goszczyńska B., Tworzewska J.: “Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu Aramis”, Przegląd Budowlany, 2014, s. 24-29.

[5]  Ajdukiewicz C., Gajewski M., Mossakowski P. „Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu „Aramis” do identyfikacji rys w elementach betonowych”, Materiały konferencyjne Transcomp – XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
O NIEDOKŁADNOŚCIACH SYSTEMÓW CYFROWEJ KORELACJI OBRAZU

AUTORZY:
Łukasz KRAWCZYK (1)
Michał GOŁDYN (2)
Tadeusz URBAN (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) .Politechnika Łódzka
(3) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.120

SŁOWA KLUCZOWE:
system korelacji obrazu, błąd pomiaru, szerokość rys, badania eksperymentalne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/862

DOI:
10.7862/rb.2017.120

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.120

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności