Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.118, DOI: 10.7862/rb.2017.118

KOMENTARZ DO ZASAD OBLICZANIA PŁYT NA PRZEBICIE W STREFIE SŁUPÓW NAROŻNYCH WEDŁUG EUROKODU 2

Michał GOŁDYN, Tadeusz URBAN

DOI: 10.7862/rb.2017.118

Streszczenie

W artykule omówiono zasady obliczania na przebicie płyt w strefie słupów narożnych. Omówiono cztery metody określania naprężeń stycznych, wynikających z działania momentu niezrównoważonego, przekazywanego z płyty na słup. Przedstawiono przykład liczbowy ilustrujący różnice w rozkładzie naprężeń stycznych na długości obwodu kontrolnego w zależności od zastosowanej procedury obliczeniowej. Dokonano porównania wyników obliczeń z rezultatami badań eksperymentalnych. Pokazano, iż w większości przypadków stosowanie zasad Eurokodu 2 prowadzi do wyników po stronie bezpiecznej, aczkolwiek rzeczywiste nośności zostały w wielu przypadkach znacznie niedoszacowane – w szczególności dotyczyło to obliczeń metodą ogólną. Najlepszą zgodność, przy zarazem satysfakcjonującym poziomie bezpieczeństwa obliczeń, uzyskano w przypadku zastosowania metody zredukowanych obwodów kontrolnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zalecono ponadto ograniczenie wartości współczynnika k, uwzględniającego udział mechanizmu przebicia w przekazywaniu momentu niezrównoważonego z płyty na słup.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] ACI 318-14 Building Code Requirements for Structural Concrete, Commentary on Building Code Requirements, American Concrete Institute, Farmington Hills (2015).

[2] DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1, Deutsches Institut für Normung, Januar 2011.

[3] Elgabry A.A., Ghali A.: Transfer of Moment between Columns and Slabs: Proposed Code Revisions, ACI Structural Journal, Vol. 93, N. 1 (January-February 1996), ss. 56-61.

[4] Hegger J., Häusler F., Ricker M.: Zur Durchstanzbemessung von ausmittig beanspruchten Stützenknoten und Einzelfundamenten nach Eurocode 2, Beton- und Stahlbetonbau, H. 11 (2008), ss. 723-734.

[5] Mast P. E.: Stresses in Flat Plates Near Columns, ACI Journal, Proceedings 67 (1970), N. 10, ss. 761-768.

[6] PN-EN 1990 Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2004.

[7] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008.

[8] Urban T.S.: Przebicie w żelbecie : wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka, Rozprawy Naukowe, Z. 344, 2005, ss. 257-260.

[9] Walker P.R., Regan P. E.: Corner Column – Slab Connections in Concrete Flat Plates, Journal of Structural Engineering, Vol. 113, Issue 4 (April 1987), ss. 704-720.

[10] Zaghlool E.R.F., de Paiva H.A.R.: Strength Analysis of Corner Column-Slab Connections, Journal of the Structural Division, Vol. 99, Issue 1, (1973), ss. 53-70.

[11] Zaghlool E.R.F., de Paiva H.A.R., Glockner P.G.: Tests of Reinforced Concrete Flat Plate Floors, Journal of the Structural Division, Vol. 96, Issue 3, (1970), ss. 487-507.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KOMENTARZ DO ZASAD OBLICZANIA PŁYT NA PRZEBICIE W STREFIE SŁUPÓW NAROŻNYCH WEDŁUG EUROKODU 2

AUTORZY:
Michał GOŁDYN (1)
Tadeusz URBAN (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.118

SŁOWA KLUCZOWE:
przebicie, ustroje płytowo – słupowe, słupy narożne, Eurokod 2, moment niezrównoważony, naprężenia styczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/860

DOI:
10.7862/rb.2017.118

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.118

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności