Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.108, DOI: 10.7862/rb.2017.108

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Eugeniusz ZAWISZA, Andrzej GRUCHOT

DOI: 10.7862/rb.2017.108

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest mieszanina popiołowo-żużlowa pochodząca ze składowiska Elektrociepłowni Kraków (EDF Polska S.A.). Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie przedmiotowej mieszaniny w aparacie bezpośredniego ścinania, w skrzynce o wymiarach w przekroju 0,1 x 0,1 i 0,12 x 0,12 m, z ramkami pośrednimi tworzącymi strefę ścinania o grubości 10 mm. Próbki formowano przy wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia IS = 0,97, a następnie ścinano: bezpośrednio po uformowaniu, po 7-dniowej pielęgnacji próbek stabilizowanych dodatkiem 2% (wagowo) spoiw hydraulicznych (dwa rodzaje) oraz po 7-dobowej pielęgnacji próbek stabilizowanych jak wyżej i następnie nasączanych wodą przez 3 doby. Uzyskane wartości parametrów charakteryzujących wytrzymałości na ścinanie, to jest kąta tarcia wewnętrznego i spójności, były stosunkowo duże, co świadczy o dużej wytrzymałości na ścinanie badanego materiału. Nawodnienie nie wpłynęło na wartość kąta tarcia wewnętrznego, natomiast wpłynęło na zmniejszenie spójności. Wartości tych parametrów w przypadku mieszanki stabilizowanej były wyraźnie zależne od rodzaju spoiwa.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska. WNT 1987.

[2]  Kuzio B., Labryga B. Analiza stanu gospodarki odpadami z energetyki. Mat. Konf. „Energetyka a ochrona środowiska”. Ustroń-Jaszowiec 1996.

[3]  Miczyński J., Kozak L., Zawisza E. Wpływ składowiska Przezchlebie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Materiały z XI Konf. „Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska”. Zesz. Nauk. ATH w Bielsku-Białej – Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 14 (5). S. 144-148. Bielsko-Biała 2004.

[4]  Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

[5]  Pisarczyk S., Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004.

[6]  PN-EN ISO 1468 8-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.

[7]  PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1998.

[8]  PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1997.

[9]  Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarowania odpadami. Wyd. Ekoinżynieria. Lublin 1999.

[10] Wiłun Z., Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.

[11] Zawisza E., Biśtyga J., Kopczyński M. Wytrzymałość na ścinanie i mrozoodporność popioło-żużla stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi. Acta Sci. Pol. Kraków 2017.

[12] Zawisza E., Geotechniczne i środowiskowe aspekty uszczelniania grubookruchowych odpadów powęglowych popiołami lotnymi. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy Z. 280, Wydawnictwo AR w Krakowie 2001.

[13] Zawisza E., Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Metody badań i właściwości geotechniczne. Wydawnictwo UR, Kraków. Acta Sci. Pol. 2012. 

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

AUTORZY:
Eugeniusz ZAWISZA (1)
Andrzej GRUCHOT (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.108

SŁOWA KLUCZOWE:
odpady energetyczne, charakterystyka geotechniczna, parametry wytrzymałościowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/850

DOI:
10.7862/rb.2017.108

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.108

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności