Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.6, DOI: 10.7862/rb.2014.6

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU BAZY UZDROWISKOWEJ W POLSCE

Galina KALDA, Maria LALICKA

DOI: 10.7862/rb.2014.6

Streszczenie

Praca przedstawia charakterystyki uzdrowisk balneologicznych w Polsce, opis najczęściej występujących na terenie kraju leczniczych wód mineralnych, podział uzdrowisk polskich, korozyjność wód leczniczych w uzdrowiskach, możliwości rozwoju uzdrowisk w Polsce. Celem uzdrowiska jest rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych i chirurgicznych, poprawa lub utrzymanie kondycji w chorobach przewlekłych oraz kuracje profilaktyczne. Lecznictwo uzdrowiskowe różni się od lecznictwa zamkniętego szpitalnego, ponieważ cały proces kuracji przebiega na obszarze uzdrowiska. Leczniczy wpływ klimatu dobrze wpływa na poprawę zdrowotną. Pobyt w tych miejscach coraz częściej jest związany z poprawą urody i odreagowaniem stresu. Obecnie w Polsce funkcjonują 44 uzdrowiska statutowe. Można w nich leczyć choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu trawienia, narządu ruchu, choroby kobiece, choroby metaboliczne i endokrynologiczne, choroby skóry i układu moczowego. Kierunki lecznicze w poszczególnych uzdrowiskach pozwalają na zorientowanie się, w których uzdrowiskach mogą być leczone określone grupy chorób. Lekarze, którzy zajmują się kierowaniem i kwalifikowaniem chorych do leczenia uzdrowiskowego, posiadają opracowania zawierające szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Na obszarze Polski występują bogate zasoby surowców mineralnych. Klasyfikacja wód leczniczych zależy od ogólnej mineralizacji wody, stężenia składników, ciśnienia osmotycznego oraz temperatury mierzonej przy wypływie. Wody lecznicze reprezentują wszystkie typy wód w balneoterapii i znajdują się na terenach prawie całego kraju. Umożliwia to tworzenie nowych uzdrowisk i ośrodków lecznictwa balneologicznego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Węcławowicz-Bilska E.: Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.
 2. Węcławowicz-Bilska E.: Uzdrowiska polskie. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
 3. Fiszer J.: Uzdrowisko a gmina uzdrowiskowa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, 1999.
 4. Rak J., Pietrucha K.: O złożach i źródłach wód uzdrowiskowych. Technologia Wody, z. 2/2010, s. 70-74.
 5. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K.: Balneotechnika. Walory uzdrowis-kowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 6. Paruszewski R.: Uzdrowisko Iwonicz. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, 2001.
 7. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Wody mineralne i lecznicze w uzdrowiskach Podkarpacia. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.11, 2006.
 8. Paruszewski R.: Uzdrowisko Horyniec-Zdrój. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
 9. z. 4, 2005.
 10. Toczyłkowska B., Siwiec T.: Ocena korozyjności wód mineralnych i stołowych
 11. z uzdrowisk polskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z. 7, 2000.
 12. Szymański A.: Wielki przewodnik po medycynie naturalnej. Wydaw. WAB, Warszawa 1997.
 13. Świerszcz A.: Wewnętrzne instalacje wodociągowe. Wydaw. Technika Budowlana, Magazyn Instalatora, z. 6 (118), 2008.
 14. Brundrett G.W.: Legionella and Building Services. Butterworth Heinemann, Oxford 1992.
 15. Buiteman J.P.: Conventional water treatment. IHE Delft, December 1991.
 16. PN-EN 12502:2006. Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody.
 17. Jacobs S., Reiber S., Edwards M.: Sulfide-induced copper corrosion. Journal AWWA, z. 7, 1998.
 18. Pietrucha-Urbanik K.: Analiza składu wybranych butelkowanych wód mineralnych występujących na europejskim rynku, t. 4. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, 2012, s. 71-82.
 19. Pietrucha-Urbanik K.: Analiza wielowymiarowa zróżnicowania wybranych butelkowanych wód mineralnych występujących na europejskim rynku, t. 4. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, 2012, s. 83-91.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU BAZY UZDROWISKOWEJ W POLSCE

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Maria LALICKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.6

SŁOWA KLUCZOWE:
korozyjność wód leczniczych, uzdrowiska balneologiczne, podział uzdrowisk polskich

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/85

DOI:
10.7862/rb.2014.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.6

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-06-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2014-06-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności