Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.106, DOI: 10.7862/rb.2017.106

OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU WYBRANEGO GRUNTU ORGANICZNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ SONDĄ FVT

Grzegorz STRAŻ

DOI: 10.7862/rb.2017.106

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano procedury badań i wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu dla wybranego gruntu organicznego zalegającego na terenie Rzeszowa. Wykorzystano w tym celu wyniki badań przeprowadzonych za pomocą sondy obrotowej FVT warunkach „in situ” oraz laboratoryjnych. Analiza wyników wykazała, że wartości wytrzymałości na ścinanie wyprowadzone bezpośrednio z pomiarów oporu podczas ścinania gruntu organicznego są zawyżone w odniesieniu do rezultatów alternatywnych badań laboratoryjnych. Dokonano przeglądu literatury i przeanalizowano problematykę związaną z koniecznością korygowania otrzymanych wyników do celów projektowania geotechnicznego za pomocą współczynnika poprawkowego m. Przedstawiono własną propozycję wartości współczynnika poprawkowego, właściwą wyłącznie dla badanego gruntu organicznego. Skorygowaną wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu porównano z alternatywnymi propozycjami innych badaczy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Azzouz, A. S., Baligh, M. M. & Ladd, C. C.: Corrected field vane strength for embankments design. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 109, GTS, 1983, pp. 730-730.

[2] Bjerrum, L.: Embankments on soft ground. Proc. Spec. Conf. on Performance of Earth and Earth Structures, ASCE, Purdue University, Lafayette, 1972, pp. 1-54.

[3] Bjerrum, L.: Problems of soil mechanics and construction on soft clays. Proceedings of the 8th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Moscow, 1977, 3, pp. 111-159.

[4] Chandler, R.J.: The in-situ measurement of the undrained shear strength of clays using the field vane. Vane Shear Strength Testing in Soils: Field & Lab Studies, STP 1014, ASTM, West Conshohocken, 1988, pp.13-44.

[5] Edil, T.B.: Site characterization in peat and organic soils, Proc. Int. Conf. on In Situ Measurement of Soil Properties and Case Histories, Bali, Indonesia, 2001, pp. 49-59.

[6] Frankowski Z.: Interpretacja wyników sondowań dynamicznych i badań presjometrycznych. Materiały Seminarium: Nowoczesne metody badań gruntów, ITB, Warszawa, 2003, s.11-22.

[7] Hansbo, S.: A new approach to the determination of shear strength of clay the fall-cone test. Stockholm: Royal Swedish Institute, 1957, Proc. No. 14.

[8] Hansbo S.: Foundation Engineering. Developments in Geotechnical Engineering, Elsevier, Amsterdam- London - New York – Tokyo, 1994.

[9] Jaremski J., Straż G.: Wstępne badania parametrów wytrzymałościowych torfu z rejonu Mielca z wykorzystaniem sondy PZO-1. Geologos, nr 11, Puszczykowo, 2007, s.201-209.

[10] Jonsson M., Sellin C.: Correction of shear strength in cohesive soil. A comparison focused on vane tests in west Sweden. Master of Science Thesis in the Master’s Programme Geo and Water Engineering, Göteborg, Sweden, 2012.

[11] Kulhawy F.H., Mayne P.W.: Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design, Final Report, EL-6800, Project 1493-6, Cornell University, Ithaca, New York, 1990.

[12] Ladd, C. C., Foott, R.: Foundation Design of Embankments on Varved Clays, U.S.Dept. of Transportation, FHWA TS-77-214, Washington, 1977.

[13] Landva A.O., La Rochelle P. (1983). Compressibility and shear strength characteristics of Radforth Peats, Testing of Peats and Organic Soils, ASTM STP 820, P.M. Jarrett (ed.), pp. 157-191.

[14] Larsson, R., Ahnberg, H.: Long-term effects of excavations at crests of slopes. Swedish Geotechnical Institute, Report No 61, Linköping, 2003.

[15] Larsson, R., Bergdahl, U., and Eriksson, L.,: Evaluation of Shear Strength in Cohesive Soils with Special Reference to Swedish Practice and Experience. Geotechnical Testing Journal, 1987, Vol. 10, No. 3, pp. 105-112, https://doi.org/10.1520/GTJ10942J.

[16] Mesri, G. and Ajlouni, M.: Engineering properties of fibrous peats. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 2007, 133(7), pp. 850-866.

[17] Morris, P.H. & Williams, D.I.: A new model of vane shear strength testing in soils. Geotechnique 44, No. 4, 1994, pp.771-773.

[18] Ortigao J.A.R., Collet B.: Errors Caused by Friction in Field Vane Tests. Editor: Richards A.F. Vane Shear Strength Testing in Soils: Field and Laboratory Studies, ASTM International, 1998, STP 1014, pp.104-117.

[19] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[20] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

[21] PN-EN 1997-2: 2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[22] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.

[23] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

[24] Straż G.: O niektórych problemach związanych z określaniem parametrów geotechnicznych rzeszowskich gruntów organicznych. Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa, J. Bzówka (Ed.), XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Budownictwa, Gliwice-Szczyk, 2011, s. 143-149.

[25] Straż G.: Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

[26] Tarnawski M.: Nowe parametry oceny nośności podłoży organicznych. Prace naukowe Politechnki Szczecińskiej. Nr 17, Szczecin, 1989, s. 145-158.

[27] Terzaghi, K., Peck, R.B., Mesri, G.: Soil Mechanics in Engineering Practice. 3rd edition, John Wiley & Sons, New York, 1996.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU WYBRANEGO GRUNTU ORGANICZNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ SONDĄ FVT

AUTORZY:
Grzegorz STRAŻ

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.106

SŁOWA KLUCZOWE:
grunty organiczne, wytrzymałość w warunkach bez odpływu, sonda FVT

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/848

DOI:
10.7862/rb.2017.106

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.106

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności