Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.105, DOI: 10.7862/rb.2017.105

ANALIZA WARTOŚCI OSIADAŃ KONSOLIDOWANYCH GRUNTÓW ORGANICZNYCH MODELEM NUMERYCZNYM W PORÓWNANIU Z WARTOŚCIAMI POMIERZONYMI

Ryszard COUFAL, Magdalena OLSZEWSKA

DOI: 10.7862/rb.2017.105

Abstract

W pracy została przeprowadzona analiza wartości osiadań konsolidowanych gruntów organicznych modelem numerycznym w porównaniu z wartościami pomierzonymi. Na podstawie przedstawionego modelu do obliczeń wyznaczono osiadania dla nasypu posadowionego na gruncie organicznym. Osiadanie zostało obliczone metodą odkształceń jednoosiowych (metoda normowa) z edometrycznym modułem ściśliwości pierwotnej oraz metodą, która uwzględnia moduł ściśliwości konsolidowanych gruntów organicznych według Meyera. Następnie otrzymane wyniki obu metod porównano z osiadaniami pomierzonymi.

Full text (pdf)

References

[1]  Coufal R., Olszewska M.: Numeryczne symulacje zmiany wartości modułu ściśliwości gruntu organicznego pod nasypem przeciążającym, Materiały Budowlane, nr 8/2016, 2016, s. 103-105.

[2]  Coufal R., Olszewska M.: Przeciążenie gruntu organicznego nasypem pod składowisko przeznaczone do magazynowania elementów konstrukcyjnych, Acta Sci. Pol. Architectura, 15 (3), 2016, s. 93-102.

[3]  Coufal R., Olszewska M.: Analiza parametrów konsolidowanego podłoża nasypem z gruntu rodzimego na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, Inżynieria i Budownictwo, 5/2017, 2017,s. 260-262.

[4]  Lechowicz Z., Szymański A., Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych, część II, Metodyka Obliczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002.

[5]  Meyer Z.: Empirical model of peat consolidation, Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, A.A. Balkema – Rotterdam – Brookfield, Delft, 1994, s. 77-82.

[6]  Meyer Z.: Czy możemy posadowić obiekty bezpośrednio na torfach?, XXI Seminarium Naukowe z cyklu „Regionalne problemy inżynierii środowiska”, Szczecin, 2014, s. 131-143.

[7]  Myślińska E., Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2001).

[8]  Olszewska M.: Koncepcja określania modułu ściśliwości gruntów organicznych na podstawie badania osiadań nasypu przeciążającego na poletku doświadczalnym, XXII Seminarium Naukowe z cyklu „Regionalne problemy inżynierii środowiska”, Szczecin, 2015, s. 93-100.

[9]  Olszewska M., Model określania parametrów ściśliwości konsolidowanych gruntów organicznych w oparciu o badania in situ, Monografie 2016 (23): Nauki techniczne i inżynieryjne, cześć III: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Poznań, 2016, s. 82-89.

[10]  Szczygielski T.: Analiza warunków konsolidacji torfów przeciążonych warstwą popiołów, Rozprawa doktorska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury, Szczecin, 2008, s.73-76.

[11]  PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

[12]  PN-B-03020:1981. Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]  Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa, 2013.

About this Article

TITLE:
ANALIZA WARTOŚCI OSIADAŃ KONSOLIDOWANYCH GRUNTÓW ORGANICZNYCH MODELEM NUMERYCZNYM W PORÓWNANIU Z WARTOŚCIAMI POMIERZONYMI

AUTHORS:
Ryszard COUFAL (1)
Magdalena OLSZEWSKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.105

KEY WORDS AND PHRASES:
moduł ściśliwości, grunty organiczne, nasyp, model Meyera

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/847

DOI:
10.7862/rb.2017.105

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.105

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności