Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.5, DOI: 10.7862/rb.2014.5

OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE ZUŻYCIE ENERGII

Galina KALDA, Alicja FORNAGIEL

DOI: 10.7862/rb.2014.5

Streszczenie

W pracy zaprezentowano regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska. Przedstawiono zasoby, strukturę i prognozę zużycia różnych źródeł energii, a także kategorie zasobów surowców energetycznych. Dokonano charakterystyki globalnych rezerw paliw naturalnych, takich jak węgiel kamienny
i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran, oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, energia wody, energia geotermalna. W pracy zaprezentowano strukturę i prognozy zużycia pierwotnych nośników energii. Czynnikami, które przyczyniły się do ogromnego wykorzystania nośników energii pierwotnej, są przede wszystkim rewolucja naukowo-techniczna oraz gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie. Energia chemiczna zawarta w paliwach naturalnych jest wykorzystywana do wytworzenia energii cieplnej (kotłownie, ciepłownie), energii elektrycznej (elektrownie), energii mechanicznej (układy napędowe). Istnieje również możliwość jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, czyli tzw. kogeneracja w elektrociepłowniach. Polskie prognozy odnośnie wykorzystania nośników energii przewidują spadek wykorzystania węgla, co jest związane ze wzrostem cen uprawnień do emitowania gazów cieplarnianych. Rokowany wzrost zużycia gazu ziemnego będzie wynikiem zwiększenia liczby odbiorców końcowych z instalacjami zasilanymi gazem. W pracy analizowano wybrane techniki racjonalnego zużycia energii w aspekcie ochrony środowiska. Oszczędność energii nie musi być wyłącznie formą udoskonalania technologii energetycznych, budowlanych czy przemysłowych. Istotny potencjał redukcji zużycia energii można osiągnąć w gospodarstwach domowych, gdzie form oszczędzania energii jest znacznie więcej niż w innych sektorach gospodarki. Ochrona środowiska w takich podstawowych jednostkach funkcjonowania społeczeństwa nie musi obniżać stopy życiowej ani też pogarszać warunków pracy obywateli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, t. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, 2012, s. 361-364.
 2. Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Możliwości zastosowania po-wietrznych kolektorów słonecznych w gospodarce polskiej, t. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, 2012, s. 365-372.
 3. Kenig-Witkowska M.: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Wydaw. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 4. Ciechanowicz-McLean J.: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, wyd. II. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2001.
 5. Ochrona środowiska – przedsiębiorcy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007.
 6. http://www.ekoportal.gov.pl.
 7. Garbowska G.: Europejskie prawo środowiska. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 8. Stelmasiak J.: Prawo ochrony środowiska. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2009.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 10. Kuchciński K.: Energia w czasach kryzysu. Wydaw. Difin, Warszawa 2006.
 11. Ochrona Środowiska  2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 12. Uranium – from mine to mill. World Nuclear Association Pocket Guide, 2010.
 13. Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, wyd. 4. WNT, Warszawa 2007.
 14. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008.
 15. http://www.biomasa.org.
 16. Survey of Energy Resource 2010. World Energy Council.
 17. Renewables 2010 Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2010.
 18. BP Energy Outlook 2030, January 2011.
 19. Bartosik M.: Ziemia w pułapce energetycznej. Energetyka, nr 9/2010.
 20. Mały rocznik statystyczny Polski 2010. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 21. Wojtulewicz J., Osicki A., Pasierb S.: Oszacowanie potencjału zmniejszenia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2006.
 22. http://www.mg.gov.pl.
 23. Bućko P.: Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwach domowych. Czysta Energia, nr 6/2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE ZUŻYCIE ENERGII

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Alicja FORNAGIEL (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.5

SŁOWA KLUCZOWE:
ochrona środowiska, źródła energii, zużycie energii

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/84

DOI:
10.7862/rb.2014.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.5

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-11-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności