Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.73, DOI: 10.7862/rb.2017.73

ANALIZA DYNAMICZNA KOMPOZYTOWYCH KONSTRUKCJI CIENKOŚCIENNYCH

Barbara MARKIEWICZ, Leonard ZIEMIAŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2017.73

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę dynamiczną kompozytowej konstrukcji cienko­ściennej o przekroju zamkniętym prostokątnym, o różnych schematach statycznych. Do analizy wykorzystano modele powłokowe i odpowiadające im uproszczone modele prętowe. W modelach powłokowych uwzględniona została ortotropia materiału kompozytowego i różne warianty ułożenia włókien nośnych w poszczególnych warstwach. W modelach belkowych dokonano homogenizacji materiału uzyskując materiał izotropowy o średniej sztywności zastępczej. W analizie uwzględniono dodatkowe usztywnienia w postaci przepon wewnętrznych. Analizowano częstotliwości własne i odpowiadające im postacie drgań. Zbadano jaki wpływ na wyniki ma kąt orientacji włókien w warstwach, smukłość belki i schemat statyczny oraz porównano wyniki otrzymane dla modeli powłokowych z wynikami otrzymanymi dla uproszczonych modeli prętowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2015/3_60_2015/PDF/23_Wykorzystanie_
kompozytow_w_budownictwie.pdf, dostęp 27-02-2017.

[2]  Lewandowski R. Dynamika konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

[3]  Gjelsvik A.: The theory of thin walled bars, John Wiley&Sons, New York, 1981.

[4]  Doyle J.F.: Nonlinear analysis of thin-walled structures, Springer, New York, 2001.

[5]  Stojek Z., Sobol K., Ziemiański L.: Makromodele kontynualne w analizie wpływów dynamicznych na poziome drgania wielokondygnacyjnych konstrukcji ramowych,  Wpływ wibracji na otoczenie – Wibrotechnika, Kraków-Janowice 1986, 135-145.

[6]  Timoshenko S. P. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibration of prismatic bars. London 1921, Philosophical Magazine Series 6, vol. 41, no. 245, pp. 744-746.

[7]  Timoshenko S. P. History of strength of materials. McGraw-Hill New York, 1953.

[8]  Vlasov, V. Z. Thin-Walled Elastic Beams. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1961.

[9]  Armanios EA, Badir AM.: Free vibration analysis of anisotropic thin-walled closed-section beams. AIAA J 1995, 33(10):1905-10.

[10]  Dancila DS, Armanios EA. The influence of coupling on the free vibration of anisotropic thin-walled closed-section beams. Int J Solids Struct 1998, 35(23):3105-19.

[11]  Vo TP, Lee J. Flexural–torsional behavior of thin-walled composite box beams using shear-deformable beam theory. Engineering Structures 2008, 30(7):1958-68.

[12]  Vo TP, Lee J. Flexural–torsional behavior of thin-walled closed-section composite box beams. Engineering Structures 2007, 29(8):1774-82.

[13]  Vo TP, Lee J. Free vibration of thin-walled composite box beams. Composite Structures 2007, 84(1):11-20.

[14]  Vo TP, Lee J and Ahn N.: On six fold coupled vibrations of thin-walled composite box beams. Composite Structures 2009, 89, pp. 524-535.

[15]  German J. Podstawy Mechaniki Kompozytów Włóknistych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 1996.

[16]  Markiewicz B., Ziemiański L.: Numerical modal analysis of the FRP coposite beam, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, tom XXXII 62 (4/2015), pp. 281-292, DOI: 10.7862/rb.2015.195.

[17]   Markiewicz B., Ziemiański L., Kulpa M.: Calculated and measured dynamic properties of the FRP composite beam, PCM-CMM 2015 Book of Short Papers, Wyd. PTMTS, Gdańsk 2015, Vol. 1, pp. 401-402.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA DYNAMICZNA KOMPOZYTOWYCH KONSTRUKCJI CIENKOŚCIENNYCH

AUTORZY:
Barbara MARKIEWICZ (1)
Leonard ZIEMIAŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.73

SŁOWA KLUCZOWE:
pręt kompozytowy, pręt cienkościenny, model prętowy, modelowanie MES, dynamika, częstotliwości drgań

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/838

DOI:
10.7862/rb.2017.73

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.73

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności