Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.4, DOI: 10.7862/rb.2014.4

OCENA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Z MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI W PRZEMYŚLU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ICH W ROLNICTWIE

Ewa ILBA, Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK, Ałła KUTWICKA

DOI: 10.7862/rb.2014.4

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich (miedź, ołów, nikiel, cynk, chrom, kadm) w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przemyślu. Analiza otrzymanych wyników została przeprowadzona pod kątem możliwości wykorzystania osadów ściekowych do celów rolniczych. Stężenia poszczególnych metali porównano z maksymalnymi wartościami dopuszczanymi przez obowiązujące przepisy oraz z wynikami analiz osadów ściekowych pochodzących z innych oczyszczalni ścieków. Wykazano, że osady ściekowe otrzymywane
w oczyszczalni w Przemyślu nie przekraczają w żadnym przypadku dopuszczalnych stężeń metali ciężkich określonych dla osadów ściekowych wykorzystywanych w celach rolniczych. Zawartość metali w suchej masie osadów ściekowych
z przemyskiej oczyszczalni charakteryzowała się niższymi wartościami niż w podobnych obiektach z terenu kraju, jak i w porównaniu z średnimi dla województwa podkarpackiego. Nie odnotowano sezonowej zmienności poziomu poszczególnych metali ciężkich. Średnia roczna zawartość metali ciężkich w rozpatrywanym okresie utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Ponieważ prezentowane, całkowite stężenia metali ciężkich informują jedynie o stopniu zanieczyszczenia środowiska, do pełnej oceny ich oddziaływania na gleby (mobilności, biodostępności i ekotoksyczności) zaproponowano analizę specjacyjną i frakcjonowanie. W następstwie interpretacji wyników przeprowadzonej oceny wskazano kierunki przyszłych badań, które powinny objąć ocenę poziomu stężeń metali ciężkich w kanalizacji
ogólnospławnej miasta Przemyśla, zbilansowanie ładunków wprowadzanych
w ściekach surowych na oczyszczalnię i ich wpływu na biocenozę osadu czynnego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Podedworna J., Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 2. Gawdzik J.: Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej. Ochrona Środowiska, t. 32, nr 4, 2010, s. 15-19.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924.).
 4. Wilk M., Gworek B.: Metale ciężkie w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska
 5. i Zasobów Naturalnych, nr 39, 2009, s. 40-59.
 6. Materiały informacyjne udostępnione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu z lat 2010-2013.
 7. Masłoń A., Łuczyszyn J.: Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przemyślu po modernizacji i rozbudowie obiektu. Forum Eksploatatora, nr 5, 2011, s. 68-72.
 8. Siuta J.: Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, nr 9, 2003, s.7-42.
 9. Maćkowiak C., Igras J.: Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym. Inżynieria Ekologiczna, nr 10, 2005, s. 70-77.
 10. Gawdzik J.: Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 15, nr 1, 2012, s. 5-15.
 11. Gawdzik J., Latosińska J.: Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości. Proc. of ECOpole, nr 6 (1), 2012, s. 319-324.
 12. Nowak M., Kacprzak M., Grobelak A.: Osady ściekowe jako substytut glebowy
 13. w procesach remediacji i rekultywacji terenów skażonych metalami ciężkimi. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 13, nr 2, 2010, s. 121-131.
 14. Gondek K.: Zawartość różnych form metali w osadach ściekowych i kompostach. Acta Agrophysica, nr 8 (4), 2008, s. 825-838.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Z MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI W PRZEMYŚLU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ICH W ROLNICTWIE

AUTORZY:
Ewa ILBA (1)
Adam MASŁOŃ (2)
Janusz A. TOMASZEK (3)
Ałła KUTWICKA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Zakład Oczyszczania Ścieków w Przemyślu...

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.4

SŁOWA KLUCZOWE:
osad ściekowy, metale ciężkie, analiza jakościowa osadów ściekowych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/83

DOI:
10.7862/rb.2014.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.4

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-03-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności