Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.94, DOI: 10.7862/rb.2017.94

ANALIZA TECHNOLOGICZNOŚCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ

Jadwiga BIZON-GÓRECKA, Michał MATUSZCZAK

DOI: 10.7862/rb.2017.94

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie możliwości oceny jakości rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych poprzez analizę ich technologiczności, formułowanej też jako jakość technologiczna. Pojęcie technologiczności obiektu budowlanego zdefiniowano jako przystosowanie zastosowanych rozwiązań do łatwego i uzasadnionego ekonomicznie wykonania, zapewniającego spełnienie wymagań stawianych obiektowi w całym cyklu jego życia. Cykl życia obiektu budowlanego rozpoczyna artykułowanie potrzeb budowlanych, następnie pojawia się koncepcja i studium wykonalności przedsięwzięcia, po czym występuje projektowanie obiektu i procesów wykonawczych. Kolejne fazy cyklu życia obiektu to realizacja procesów logistycznych i budowlanych, które kończy oddanie do użytkowania. Dalej rozpoczyna się eksploatacja zakończona likwidacją. Podjęto próbę specyfikacji kryteriów oceny jakości technologicznej obiektów wznoszonych w konstrukcji stalowej z uwzględnieniem poszczególnych faz cyklu istnienia obiektów. Dociekania przeprowadzono na podstawie dostępnej literatury oraz praktycznych doświadczeń autorów opracowania. Wskazano potrzebę rozważań konstrukcyjno-materiałowych i metody wznoszenia obiektu jako grupy kryteriów ogólnych. Podkreślono, niezauważaną dotychczas, konieczność uwzględnienia w ocenie technologiczności perspektywy podmiotowej. Wynika to ze specyficznych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez poszczególnych interesariuszy budowlanych projektów inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że procesy kształtowania obiektu w fazie programowej, projektowej i realizacyjnej są związane z procesami eksploatacyjnymi i fazą likwidacyjną, podkreślono, że każdy z interesariuszy winien postrzegać wszystkie etapy cyklu życia obiektu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Augustyn J., Śledziewski E.: Technologiczność konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1981.

[2] Bolkowska Z.: Budownictwo i konstrukcje stalowe u progu nowej perspektywy finansowej UE (2014-2020), Konstrukcje stalowe, nr 3, 2014, s. 8-10.

[3] Czemplik A., Irzyk M.: Ocena technologiczności projektów budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Civil and Environmental Engineering (Budownictwo i Inżynieria Środowiska), nr 2, 2011, s. 225-228.

[4] Hendrickson Ch.: Project Management for Construction. Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders, Department of Civil and Environmental Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2003.

[5] Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.

[6] Michalska A.: Analiza szans i zagrożeń stosowania konstrukcji stalowych w budownictwie na wybranym przykładzie, Praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Bizon-Góreckiej, WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.

[7] Sadowski Z.: Technologiczność prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 1983. 

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA TECHNOLOGICZNOŚCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ

AUTORZY:
Jadwiga BIZON-GÓRECKA (1)
Michał MATUSZCZAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(2) Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Bydgoszcz

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.94

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcje stalowe, jakość technologiczna, cykl życia obiektu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/808

DOI:
10.7862/rb.2017.94

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.94

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności