Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.87, DOI: 10.7862/rb.2017.87

WPŁYW TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WODY NA PROCES KSZTAŁTOWANIA BIOFILMU NA WYBRANYCH MATERIAŁACH INSTALACYJNYCH

Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK

DOI: 10.7862/rb.2017.87

Streszczenie

W artykule oceniono wpływ technologii oczyszczania wody na proces formowania obrostów biologicznych na wybranych materiałach instalacyjnych (miedzi, stali ocynkowanej oraz polipropylenie). W pracy określona została podatność badanych powierzchni na powstawanie biofilmów. Wykorzystując techniki skaningowej mikroskopii elektronowej obserwowano zmiany zachodzące na powierzchniach materiałów instalacyjnych. Jakość wód pozostających w kontakcie z próbkami poddana została dodatkowo analizie mikrobiologicznej w celu oszacowania zmian liczebności drobnoustrojów w trakcie trwania eksperymentu. Wykonane zdjęcia SEM wykazały znaczne różnice w strukturze przestrzennej powstałych biofilmów w zależności od jakości wody oraz rodzaju badanego materiału instalacyjnego. Technologia oczyszczania wody miała wpływ na powstawanie i strukturę obrostu biologicznego. Stwierdzono, że materiałem szczególnie podatnym na adhezję mikroorganizmów jest stal ocynkowana. Powierzchnia tego materiału została całkowicie zdominowana przez komórki bakterii, a utworzony biofilm charakteryzował się złożoną strukturą przestrzenną. Miedź okazała się najbardziej odporna na kolonizację przez mikroorganizmy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Biedroń I., Trusz-Zdybek A., Traczewska T., Piekarska K.: Zastosowanie pomiaru impedancji do oceny rozwoju biofilmu w systemach wodociągowych, Instal, nr 5, s. 37-42, 2013.

[2]  Łebkowska M., Pajor E., Rutkowska- Narożniak A., Kwietniewski M., Wąsowski J., Kowalski D.: Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową, Ochrona Środowiska, vol. 33, nr 3, s. 9-13, 2011.

[3]  Kołwzan B.: Analiza zjawiska biofilmu –warunki jego powstawania i funkcjonowanie, Ochrona Środowiska, vol. 33, nr 4, s. 3-14, 2011.

[4]  Lethola M.J., Miettinen I.T., Lampola T., Hirvonen A., Vartiainen T., Martikainen P.J.: Pipeline materials modify the effectiveness of disinfectants in drinkimg water distribution systems, Water Research 39, s. 1962-1971, 2005.

[5]  Toczyłowska B.: Rola biofilmu w zapobieganiu i zwalczaniu bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych, Technologia Wody, nr 1(45), s. 22-30, 2016.

[6]  Lehtola M. J., Miettinena I. T., Keinänena M. M., Kekkia T. K., Laineb O., Hirvonenc A., Vartiainenb T., Martikainenc P.J.: Microbiology, chemistry and biofilm development in a pilot drinking water distribution system with copper and plastic pipes, Water Research 38, s. 3769-3779, 2004.

[7]  Świderska - Bróż M.: Skutki obecności biofilmu w systemach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Ochrona Środowiska, nr 1, vol. 34, s. 9-14, 2012.

[8]  Traczewska T.M., Sitarska M.: Materiały syntetyczne podłożem dla rozwoju biofilmu w systemach dystrybucji wody, Ekotoksykologia w ochronie środowiska: praca zbiorowa. Materiały syntetyczne podłożem dla rozwoju biofilmu w systemach dystrybucji wody, s. 443-450.

[9]  Świderska-Bróż M., Wolska M.: Główne przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji, Ochrona Środowiska, nr 4, s. 29-34, 2006.

[10] Traczewska T.M., Sitarska M.,Biedroń I.: Ekologiczne i techniczne aspekty powstawania biofilmu w wodzie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

[11] Traczewska T.M., Sitarska M.: Wpływ struktury fizycznej podłoża na rozwój błony biologicznej, Ochrona przed korozją, vol. 55, nr 1, s. 15-19, 2012.

[12] Bąk J., Dąbrowski W.: Wpływ materiałów kontaktujących się z wodą wodociągową na rozwój mikroorganizmów w systemie zaopatrzenia w wodę, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, s. 411-412, 2012.

[13] Szczotko M., Krogulska B., Krogulski A., Kurzątkowski W., Staniszewska M.: Porównanie struktury i tempa wzrostu biofilmów powstających na powierzchni materiałów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczona do spożycia, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11, s. 498-502, 2012.

[14] Wolska M.: Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

[15] Yu J., Kim D., Lee T: Microbial diversity in biofilms on water distribution pipes of different materials, Water Science and Technology, Vol. 61, s.163-171, 2010.

[16] Hallam N.B., West J.R., Forster C.F., Simms J.: The potential for biofilm growth in water distribution systems, Water Research 35, No.17, s. 4063-4071, 2001.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WODY NA PROCES KSZTAŁTOWANIA BIOFILMU NA WYBRANYCH MATERIAŁACH INSTALACYJNYCH

AUTORZY:
Andżelika PIETRZYK (1)
Dorota PAPCIAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.87

SŁOWA KLUCZOWE:
uzdatnianie wody, jakość wody, błona biologiczna, mikroskopia skaningowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/801

DOI:
10.7862/rb.2017.87

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.87

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności