Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.86, DOI: 10.7862/rb.2017.86

A POLICY OF DEVELOPMENT OF POST-MINING LAND ON THE EXAMPLE OF ZIELONA GÓRA

Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Marta SKIBA

DOI: 10.7862/rb.2017.86

Abstract

The article is an introduction to the issue of shaping post-mining areas and the former coal mine sites of Zielona Góra, (lubuskie voivodeship). One of the characteristic geological processes, shaping the current surface of the mentioned area were glaciotectonic deformations - a set of processes related to icecaps movements, that have brought the deposits of lignite near the surface. This allowed to their partial exploration in the past. In the 19th century, around Zielona Góra, several lignite mines were in use. Some of them have already been completely forgotten and no documents or information as a proof of their previous existence remained. Currently, the most important raw material in the natural surroundings of the city are natural aggregates such as sands and gravels and different kinds of ceramic raw materials (loam, clay).

The city of Zielona Góra, seeking new investment areas, develops further areas, in-cluding those that have been former mine sites for at least 70 years. The areas have not undergone reclamation, in accordance with the current procedure under the law. Although the reclamation of post-mining areas, both technical and biological, is a re-sponsibility of a mining plant and should be consistent with the law, there have not been institutions covered by the above obligation for over 70 years.

The historical value of the city’s post-mining areas, as well as the problems associat-ed with the protection of nature and landscape, resulting inter alia from the act of 16 April 2004 on the protection of nature (Off. J. of 2015 item 1651, as amended), and the act of 24 April 2015 on amending certain acts due to the strengthening of the tools of landscape protection (Off. J. of 2015 items 774, 1688) [13], indicate a need for action, aimed at maintaining documentation and the identity of the place. All sorts of sports and leisure or park use can be provided for such areas [9]. It is necessary, however to determine the directions of development, within the documents shaping urban spatial policy, that would indicate the purpose and way of development of the mentioned areas.

Full text (pdf)

References

[1]  Bazan-Krzywoszańska A., 2013: Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

[2]  Bazan-Krzywoszańska A., Greinert A., Skiba M. 2015: Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce, w : Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim , red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275-287.

[3]  Gontaszewska A. 2016: Kopalnia węgla brunatnego “Borussia” koło Ośna Lubuskiego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska . Nr 162 (42), s. 89-101.

[4]  Gontaszewska A., 2015: Zarys historii górnictwa węgla brunatnego w okolicy Ośna Lubuskiego i Sulęcina ( Ziemia Lubuska), Hereditas Minariorum, 2, 51-65, www.history-of-mining.pwr. wroc. pl (data dostępu: 10.11.2016).

[5]  Gontaszewska A., Kraiński A. 2008: Złoża węgla brunatnego na terenie gminy Świdnica, Zielona Góra 2008, s. 47, http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_09.pdf (data dostępu: 10.11.2016).

[6]  http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/zloza_2013/rekultywacja (data dostępu: 10.11.2016).

[7]  Kasztelewicz Z., Sypniowski Sz. 2011: Kierunki rekultywacji w Polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 3.

[8]  The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Off. J. of 1997. no 78, item. 483- as amended).

[9]  Nita J., Myga-Piątek U. 2006 :Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych, Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 3, https://www.pgi.gov.pl/images/stories/ przeglad/ pdf/pg _2006_03_25.pdf (data dostępu: 10.11.2016).

[10]  The act of 12 January 1991 on taxes and local fees. (Off. J. of 2014r. item 849 as amended).

[11]  The act of 16 April 2004 on the protection of nature (Off. J. of 2015 item 1651 as amended).

[12]  The act of 23 April 1964. -Civil Code (Official Journal of 2016 item 380 as amended.

[13]  Act of 24 April 2015, amending certain laws in connection with the strengthening of the tools ofr landscape protection (Off. J. of 2015 r. item 774, 1688).

[14]  Act of 27 April 2001, the Environmental protection law (Off. J. of 2016, item 672- as amended).

[15]  The act of 27 March 2003 on spatial planning and development (Off. J. of 2016. 778- as amended).

[16]  Farm and Woodland Conservation Act of 3 February 1995 (Off. J. of 2015 item 909 as amended).

[17]  the Act of 9 June, 2011 Geological and Mining Law (Off. J. of 2016 item 1131).

About this Article

TITLE:
A POLICY OF DEVELOPMENT OF POST-MINING LAND ON THE EXAMPLE OF ZIELONA GÓRA

AUTHORS:
Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA (1)
Maria MRÓWCZYŃSKA (2)
Marta SKIBA (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University Of Zielona Góra
(2) University Of Zielona Góra
(3) University Of Zielona Góra

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.86

KEY WORDS AND PHRASES:
land use, urban policy, planning documents, post-mining areas and former mine sites

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/800

DOI:
10.7862/rb.2017.86

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.86

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności