Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.81, DOI: 10.7862/rb.2017.81

MOŻLIWOŚCI KATALITYCZNEGO ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW ODPADOWYCH

Sabina KSIĄŻEK, Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK

DOI: 10.7862/rb.2017.81

Streszczenie

Zrównoważona chemia stanowi jedną z form działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska i jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Zielona chemia dostarcza rozwiązań do takich globalnych wyzwań jak zmiana klimatu, zrównoważone rolnictwo, energia, zatrucie środowiska i wyczerpywanie bogactw naturalnych. Zielone technologie nie tylko chronią środowisko naturalne, ale zazwyczaj są również korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. Podstawowym problemem dla środowiska jest znaczne zmniejszenie się zapasu surowców naturalnych. Zatem, dążenie do większej rozmaitości źródeł surowcowych to ważny obszar działania zielonej chemii. Kataliza należy do podstawowych narzędzi realizowania wszystkich zasad zielonej, zrównoważonej chemii wychodząc od badań podstawowych do zastosowań przemysłowych. Według zasad zielonej chemii, gdzie tylko jest to możliwe, powinno dążyć się do stosowania surowców odnawialnych oraz odpadów, które nie tylko zapewniają alternatywne surowce odnawialne, ale także stanowią materiał do produkcji katalizatorów. Zastosowanie materiału naturalnego jako katalizatora lub substratu do wytwarzania katalizatora powoduje nie tylko obniżenie kosztów związanych z produkcją katalizatorów, ale sprawia, że stosowany proces jest przyjazny dla środowiska. Ponadto, wykorzystanie materiałów odpadowych zmniejsza problem unieszkodliwiania odpadów. Wśród najbardziej obfitych zasobów produktów ubocznych technologii są przede wszystkim odpady z rolnictwa, górnictwa i produkcji metali, a w szczególności przemysłu hutniczego. Celem pracy jest scharakteryzowanie właściwości katalitycznych wybranych materiałów odpadowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Anielak A. M.: Właściwości fizykochemiczne klinoptylolitu modyfikowanego ditlenkiem manganu, Przemysł Chemiczny, 85, 7, 2006, s. 487-491.

[2]  Balakrishnan M., Batra V. S., Hargreaves J. S. J., Pulford I. D.: Waste materials–catalytic opportunities: an overview of the application of large scale waste materials as resources for catalytic applications, Green Chemistry, vol. 13, no. 1, 2011,
pp. 16-24.

[3]  Bennett J. A., Wilson K., Lee A. F.: Catalytic applications of waste derived materials, Journal of Materials Chemistry A, vol. 4, no. 10, pp. 3617-3637.

[4]  Borowski G.: Produkty odpadowe jako surowce wtórne, Inżynieria ekologiczna, 21, 2009, s. 85-95.

[5]  Burczyk B.: Zielona chemia: zadania, cele, przykłady osiągnięć, Wiadomości Chemiczne, 56, 2002, s. 709-770.

[6]  Burdyński M.: Zrównoważona chemia. Laborant, 3, 2011, s. 9-11.

[7]  Dębska B., Górska K.: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów w sektorze budowlanym. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 63, 3, 2016, s. 67-74.

[8]  Franus W., Wdowin M.: Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną, Polityka Energetyczna, 20, 2, 2011, s. 79-91.

[9]  Górka K.: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, Problemy Ekologii, 21, 1997, s. 2-9.

[10]  Klojzy-Karczmarczyk B.: Zastosowanie odpadów energetycznych w ograniczaniu transportu zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych, Studia, Rozprawy, Monografie, 2003, s. 117-113.

[11]  Kuwahara Y., Ohmichi T., Kamegawa T., Mori K., Yamashita H.: A novel conversion process for waste slag: synthesis of a hydrotalcite-like compound and zeolite from blast furnace slag and evaluation of adsorption capacities. Journal of Materials Chemistry, vol. 20, no. 24, 2010, pp. 5052-5062.

[12]  Paryjczak T., Lewicki A.: Zielona chemia. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 82, 2003, s. 525-531.

[13]  Pontikes Y., Rathossi C., Nikolopulos P., Angelopoulos G. N., Jayaseelan D., Lee W. E.: Effect of firing temperature and atmosphere on sintering of ceramics made from Bayer process bauxite residue. Ceramics international, vol. 35, no. 1, 2009, pp. 401-407.

[14]  Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

[15]  Taniewski M.: Rola chemii i przemysłu chemicznego w rozwoju technicznym i gospodarczym świata na przełomie XX i XXI wieku, Przemysł Chemiczny, 72, 7, 1993, s. 263-266.

[16]  Teixeira I. F., Medeiros T. P., Freitas P. E., Rosmaninho M. G., Ardisson J. D., Lago R. M.: Carbon deposition and oxidation using the waste red mud: A route to store, transport and use offshore gas lost in petroleum exploration, Fuel, vol. 124, 2014, pp. 7-13.

[17]  Wang S.: Application of solid ash based catalysts in heterogeneous catalysis, Environmental science & technology, vol. 42, no. 19, 2008, pp. 7055-7063.

[18]  Wei Z., Xu C., Li B.: Application of waste eggshell as low-cost solid catalyst for biodiesel production, Bioresource technology, vol. 100, no. 11, 2009, pp. 2883-2885.

[19]  Xuan X., Yue C., Li S., Yao Q.: Selective catalytic reduction of NO by ammonia with fly ash catalyst. Fuel, vol. 82, no. 5, 2003, pp. 575-579.

[20] Zdyb A.: Wybrane możliwości zastosowania nanostruktur w inżynierii środowiska, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil
Engineering, Environment And Architecture, JCEEA, z. 62, 2, 2015, s. 611-617.
DOI: 10.7862/rb.2015.90.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI KATALITYCZNEGO ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW ODPADOWYCH

AUTORZY:
Sabina KSIĄŻEK (1)
Małgorzata KIDA (2)
Piotr KOSZELNIK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.81

SŁOWA KLUCZOWE:
odpady, kataliza, zielona chemia, zrównoważony rozwój

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/795

DOI:
10.7862/rb.2017.81

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.81

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności