Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.43, DOI: 10.7862/rb.2017.43

A PROPOSAL FOR AN ASSESSMENT METHOD OF THE DYNAMIC RESISTANCE OF CONCRETE SLAB VIADUCTS SUBJECTED TO IMPACT LOADS CAUSED BY MINING TREMORS

Janusz RUSEK

DOI: 10.7862/rb.2017.43

Abstract

The article presents a method for assessing dynamic resistance of existing reinforced concrete slab road viaducts subjected to mining tremors. For this purpose there are formulated six criteria to determine the maximum permissible value of the component ground vibrations (ax,dop, ay,dop, az,dop).Within each criterion, a reference is made to the most critical components, for which for which the Author has formulated strength and kinematic conditions, reflecting the behaviour of the structure under dynamic excitation caused by mining tremor. The permissible range of structural behaviour was set by comparing the effects of load combinations adopted at the design stage with a seismic combination proposed in [12]. In the field of dynamic analysis the response spectrum method was used, taking into account the guidelines for the adaptation of Eurocode 8 for the calculation the response of construction to the influence of mining tremors. Finally, in accordance with the established procedure calculations were carried out and and results are presented for a sample reinforced concrete slab road viaduct.

Full text (pdf)

References

[1]   ABAQUS 2011. ABAQUS Documentation. Dassault Systemes. Providence, RI, USA.

[2]   Chmielewski T., Zembaty Z. 2006: Podstawy dynamiki budowli.(The rudiments of the dynamics of structures). Arkady.

[3]   Chowdhury I., Dasgupta Shambhu P. 2003: Computation of Rayleigh damping coefficients for large systems. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering.

[4]   Ciurej H., Rusek J. 2006:  Metodyka oceny odporności dynamicznej wybranych obiektów mostowych na terenie LGOM. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 2006, 103: 31-57.

[5]   Lewandowski  R. 2006: Dynamika konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

[6]   Madaj A., Wołowicki W. 2009: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ. Warszawa.

[7]   Majcherczyk T., Tatara T., Wałach D. 2005: Wpływ drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na konstrukcje wież szybowych. Miesięcznik WUG, 6, 130.

[8]   Pachla F., Tatara T. 2015: Odporność dynamiczna obiektów infrastruktury drogowej i sportowej na wybranym obszarze GZW. Przegląd Górniczy 71.10: 42-50.

[9]   Spears R. E., Jensen S. R. 2012: Approach for selection of Rayleigh damping parameters used for time history analysis. Journal of pressure vessel technology, 134.6: 061801.

[10]   Szczygieł  J. 1978: Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

[11]   PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości

[12]   PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[13]   PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 2:  Obciążenia ruchome mostów

[14]   PN-EN-1998-2:2006. Eurokod 8. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 2: Mosty

[15]   PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.

[16]   Zembaty Z., Kokot S. 2014: Adaptacja sejsmicznych norm projektowania konstrukcji do ujęcia wpływu wstrząsów górniczych na budowle. Przegląd Górniczy, 70.

About this Article

TITLE:
A PROPOSAL FOR AN ASSESSMENT METHOD OF THE DYNAMIC RESISTANCE OF CONCRETE SLAB VIADUCTS SUBJECTED TO IMPACT LOADS CAUSED BY MINING TREMORS

AUTHORS:
Janusz RUSEK

AUTHORS AFFILIATIONS:
AGH University of Science and Technology

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.43

KEY WORDS AND PHRASES:
viaducts, reinforced concrete structures, dynamic resistance, mining impacts, tremors

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/785

DOI:
10.7862/rb.2017.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.43

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności