Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.29, DOI: 10.7862/rb.2017.29

SORPCJA CHROMU (VI) NA MODYFIKOWANYCH ZEOLITACH NATURALNYCH

Paulina SOBOLEWSKA

DOI: 10.7862/rb.2017.29

Streszczenie

Celem badań było wyznaczenie równowagi sorpcji jonów chromu (VI) z roztworów wodnych na modyfikowanych zeolitach naturalnych pochodzących z Włoch i USA. Do syntezy organo-zeolitów zastosowano HDTMA-Br w ilości dwukrotnej pojemności kationowymiennej zeolitów (2,0 ECEC). Badania przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych przy odczynie pH równym 3,0; 4,0 i 5,0 w temperaturze pokojowej. Największą efektywność sorpcji jonów Cr(VI) uzyskano dla chabazytu przy pH=4 i uziarnienia poniżej 0,25 mm, kiedy w roztworze dominowały jony wodorochromianowe HCrO4-.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] "ToxFAQs: Chromium". Agency for Toxic Substances & Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention. February 2001. Archived from the original on
2014-07-08. Retrieved 2007-10-02.

[2] Benaissa H., Benguella B., Cadmium removal from aqueous solutions by chitin: kinetic and equilibrium studies, Water Res. 36 (2002) 2463-2474.

[3] Ciciszwili G.W., Andronikaszwili T.G., Kirow G.N., Filizowa L.D., Zeolity Naturalne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 r.

[4] Drozd M., Warchoł J.. Sorbenty stosowane do usuwania Cr(VI) z roztworów wodnych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60 (4/13), 2013, s. 5-19, DOI: 10.7862/rb.2013.54.

[5] Grace M. Haggerty and Robert S. Bowman. Sorption of Chromate and Other Inorganic Anions by Organo-Zeolite. Environmental Science & Technology 1994, 28, 452-458.

[6] Mertz, Walter (1 April 1993). Chromium in Human Nutrition: A Review. Journal of Nutrition 123 (4): 626-33.

[7] Mohana D., Pittman Jr. C. U.;Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water.; Journal of Hazardous Materials B137 (2006) 762-811.

[8] Nriagu J.O.: Production and uses of chromium. Chromium in the natural and human environments. John Wiley & Sons, New York, no 1988, pp. 81-103.

[9] Nuñez R.L.F., Estudio preliminar de approve chamiento de hueso de aceituna para biosorción de cadmio. Trabajo de Investigación, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Granada, Granada, España 25 (2004) 36-39.

[10] Papp, John F. & Lipin, Bruce R. (2006). "Chromite". Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses (7th ed.). SME. 309-334.

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) Dz.U. 2006.137.984.R4.

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

[13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

[14] Sarin V., Sarvinder Singh T., K.K. Pant. Thermodynamic and breakthrough column studies for the selective sorption of chromium from industrial effluent on activated eucalyptus bark. Bioresource Technology 97 (2006) 1986-1993.

[15] Sharma Y. C., Srivastava V., Singh V. K., Kaul S. N. and Weng C. H.,”Nano-Adsorbents for Removal of Metalic Pollutants from Water and Wastewater,” Environmental Technology, Vol. 30, No. 6, 2009, pp. 583-609.

[16] Sobczyk M. Statystyka. PWN, Warszawa 2007.

[17] Vincent John B. (2013). Chapter 6. Chromium: Is It Essential, Pharmacologically Relevant, or Toxic?. In Astrid Sigel; Helmut Sigel; Roland K. O. Sigel. Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases. Metal Ions in Life Sciences 13. Springer. pp. 171-198.

[18] Yusof A.M., Malek N.A. Removal of Cr(VI) and As(V) from aqueous solutions by HDTMA-modified zeolite Y. Journal of Hazard Materials 162(2-3) (2009) 1019-1024.

[19] Zayed AM, Terry N (2003) Chromium in Environment: Factors affecting biologic remediation. Plant Soil 249:135-156.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SORPCJA CHROMU (VI) NA MODYFIKOWANYCH ZEOLITACH NATURALNYCH

AUTORZY:
Paulina SOBOLEWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.29

SŁOWA KLUCZOWE:
sorpcja, modyfikacja, zeolity, organo-zeolity, chrom (VI), HDTMA

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/771

DOI:
10.7862/rb.2017.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.29

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności