Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
67/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.67

SYSTEM KLIMATYZACJI Z PROMIENNIKAMI STROPOWYMI

Vyacheslav PISAREV, Natalia ZIEMNIAK
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.67

Streszczenie

Ogrzewanie powietrzne z wykorzystaniem promienników stropowych jest realizowane poprzez wzrost temperatury przegród budowlanych w pomieszczeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu temperatury powietrza wewnętrznego. Sytuacja ta nie ma wpływu na samopoczucie przebywających wewnątrz ludzi, gdyż temperatura odczuwalna, wyliczana jako średnia z temperatury powietrza wewnętrznego oraz temperatury powierzchni otoczenia, nie ulega zmianie [1]. Wzrost temperatury przegród pomieszczenia wynika z faktu, że stropowe promienniki płytowe większość swej energii cieplnej (60÷70%) oddają przez promieniowanie cieplne (za pomocą fal elektromagnetycznych). Promieniowanie cieplne po dotarciu na powierzchnię danych elementów otoczenia (ludzi, obiektów stałych, tj. maszyny, meble itp.) jest przez nie pochłaniane i wytwarza w nich ciepło. Powolne i ciągłe oddawanie ciepła zapewnia równomierny rozdział energii bez przeciągów i unoszenia się cząstek kurzu. Rozwiązanie to zapewnia obniżenie strat ciepła budynku (poprzez zmniejszenie różnicy między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną) jak
i obniżenie energii zużywanej na ogrzewanie. W artykule przedstawiono promienniki stropowe pod względem ogrzewania pomieszczeń. Przeanalizowano sposób działania promienników oraz ukazano główne ich zalety. Przedstawiono także zasady projektowania systemu klimatyzacji z promiennikami stropowymi z ogrzewaniem powietrznym. Ukazano przebieg zmian stanu powietrza klimatyzacyjnego na wykresie i-x powietrza wilgotnego oraz opracowano schemat omawianego systemu. W sposób teoretyczny opracowano wstępną metodę projektowania zmian stanu powietrza klimatyzacyjnego na wykresie i-x powietrza wilgotnego w okresie zimowym dla dwóch pomieszczeń. Pokazano analizę obliczeniową dla opisanego przypadku, po czym, na podstawie otrzymanych wyników sporządzono wykres i-x powietrza wilgotnego oraz dobrano odpowiednie panele chłodząco-grzejne firmy Zehnder, pokrywające zapotrzebowanie zarówno na ciepło (zimą), jak i chłód (latem).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Katalog firmy Zehnder: Zehnder ZBN sufitowe promienniki zasilane wodą do
       ogrzewania i schładzania pomieszczeń. Dokumentacja projektowa, Wrocław 2010.

[2]  PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
       wnętrznego.

[3]  PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
       wnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

[4]  Pisarev V.: Wentylacja i klimatyzacja z wykorzystaniem belek i sufitów chłodzą-
       cych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYSTEM KLIMATYZACJI Z PROMIENNIKAMI STROPOWYMI

AUTORZY:
Vyacheslav PISAREV (1)
Natalia ZIEMNIAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
67/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
klimatyzacja, ogrzewanie sufitowe, wykres Moliera (i-x)

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/77

DOI:
10.7862/rb.2013.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.67

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności