Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.27, DOI: 10.7862/rb.2017.27

WYZNACZENIE MODALNEJ ODPOWIEDZI KONSTRUKCJI NA WSTRZĄSY Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ICH DZIAŁANIA

Grzegorz GÓRNIK

DOI: 10.7862/rb.2017.27

Streszczenie

W referacie przedstawiono sposoby uwzględniania odpowiedzi modalnej konstrukcji na działanie wstrząsów sejsmicznych posługując się spektralną analizą modalną. Omówiono metodę spektrum odpowiedzi uwzględniając najważniejsze zalecenia dotyczące jej stosowania. Opisano najczęściej stosowaną metodę sumowania odpowiedzi modalnej – CQC oraz jej modyfikacje – metody CQC3 i GCQC3, które pozwalają uwzględnienie kierunków działania wstrząsu. Odniesiono się również do przepisów zawartych w normie Eurocode 8 dotyczących wytycznych sumowania odpowiedzi z różnych kierunków. Na przykładach numerycznych dokonano porównania zaprezentowanych metod z użyciem spektralnej analizy modalnej oraz obliczono odpowiedź wybranych sił przekrojowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Czerwonka L., Tatara T.: Wzorcowe spektra odpowiedzi z wybranych obszarów GZW. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 2-B/2007.

[2] Der Kiureghian A.: On response of structures to stacionary excitation. Report no. UCB/EERC-79/32. Earthquake Engineering Center, Univercity of California, Berkeley, California 1979.

[3] EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance. General rules, seismic actions and rules for buildings.

[4] EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges.

[5] Eurocode 8: Seismic design of buildings. Worked examples. JRC Scientific and Technical Reports, 2012.

[6] Gao X., Zhou X. Wang L.: Multi-Component Seismic Analysis for Irregular Struc-tures. 13th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver, Canada, 2004.

[7] Jinsuo N., Morante R. J.: Miranda M., Braverman J., On the Correct Application of the 100-40-40 Rule for Combining Responses due to Three Directions of Earth-quake Loading. ASME PVP Conference, Bellevue, Washington, 2010.

[8] Lopez O. A., Hernandez J. J.: Structural Design for Multicomponent Seismic Mo-tion. 13th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver, Canada, 2004.

[9] Lopez O. A. Hernandez J. J., Bonilla R., Fernandez A.: Propiedades de las tres components principales del movimiento sismico. Boletin Technico IMME, 2004.

[10] Menun C., Der Kiureghian A.: A Replacement for the 30% Rule for multicompo-nent excitation. Earthquake Spectra, vol. 13, nr 1, 1998.

[11] Morante R.: Evaluation of Modal Combination Methods for Seismic Response Spectrum Analysis. 15th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, Seoul (KR), 1999. BNL-NUREG-66410.

[12] Nukala P. K.: Implementation of Modal Combination Rules for Response Spectrum Analy-sis. The University of California, National Technical Information Service, 1999, pp. 1-28.

[13] Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych. In-strukcja ITB nr 391, Warszawa 2003.

[14] Regulatory Guide 1.92, Combining Modal Responses and Spatial Components in Seismic Response Analysis. U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, 2006.

[15] Tatara T.: Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2012.

[16] Wdowicka E., Wdowicki J.: Algorytmy sumowania w metodzie spectrum odpo-wiedzi i ich wpływ na obliczoną odpowiedź budynku wysokiego. Jubileuszowe Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów, 1999.

[17] Wilson E.L.: Three-Dimentional Static and Dynamic Analysis of Structures. Com-puters and Structures Inc., Berkeley, California 2002.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYZNACZENIE MODALNEJ ODPOWIEDZI KONSTRUKCJI NA WSTRZĄSY Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ICH DZIAŁANIA

AUTORZY:
Grzegorz GÓRNIK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.27

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza sejsmiczna, spektralna analiza modalna, kombinacje kwadratowe, wstrząsy wielokierunkowe, korelacja międzymodalna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/769

DOI:
10.7862/rb.2017.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności