Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.21, DOI: 10.7862/rb.2017.21

ŚCIERALNOŚĆ BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH UTWARDZANYCH POWIERZCHNIOWO

Sławomir SŁONINA

DOI: 10.7862/rb.2017.21

Streszczenie

W artykule przedstawiono wytyczne zawarte w aktualnej literaturze technicznej dotyczące wymagań odnośnie ścieralności betonowych posadzek przemysłowych. Skupiono się na posadzkach wykonywanych w technologii DST. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody badań ścieralności cementowych podkładów podłogowych i związane z nimi klasy odporności na ścieranie. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy doborze odpowiedniego materiału warstwy wierzchniej posadzki betonowej i opracowywaniu specyfikacji technicznych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Jasiczak J.: Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy, Addiment Polska Sp. z o.o., Poznań 2001.

[2] Gielnik K.: Czynniki kształtujące odporność na ścieranie betonowych posadzek przemysłowych, Seminarium naukowo-techniczne „Podłogi przemysłowe” 06.10.2009, s. 90-97.

[3] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom III, rozdział 6 Posadzki przemysłowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

[4] Ryżyński W.: Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej – cz. II, Inżynier Budownictwa, nr 3, 2015, s. 118-122.

[5] Karwacki J.: Podłogi przemysłowe, Polski Cement, kwiecień – czerwiec 2001, s. 32‑34.

[6] Horszczaruk E.: Odporność na ścieranie betonowych posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, nr 9, 2014, s. 4-6.

[7] Karwacki J.: Betonowe nawierzchnie przemysłowe nowej generacji, Przegląd Budowlany nr 1, 1997, s. 4-7.

[8] PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały Właściwości i wymagania.

[9] PN-EN 13892-1 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 1: Pobieranie, wykonywanie i przechowywanie próbek do badań.

[10] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[11] PN-EN 206 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[12] PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[13] PN-83 B-06256 Beton odporny na ścieranie.

[14] Sokalska A., Suchan M., Ściślewski Z.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B. Roboty Wykończeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywiczne. Instytut Techniki Budowlanej , Warszawa 2013.

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B. Roboty Wykończeniowe. Zeszyt 8. Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2010.

[16] Hajduk P.: Projektowanie podłóg przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

[17] Materiały firmy Addiment.

[18] Latoszek P.: Powierzchniowo utwardzane monolityczne nawierzchnie przemysłowe z fibrobetonów, Konferencja „Dni Betonu” 2004.

[19] Ryżyński W.: Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej – cz. I, Inżynier Budownictwa, nr 2, 2015, s. 54-62.

[20] Materiały firmy Panbex.

[21] Materiały firmy Formatiq.

[22] BS 8204-2:2002 Screeds, bases and in situ floorings. Concrete wearing surfaces. Code of practice.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ŚCIERALNOŚĆ BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH UTWARDZANYCH POWIERZCHNIOWO

AUTORZY:
Sławomir SŁONINA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.21

SŁOWA KLUCZOWE:
betonowa posadzka przemysłowa, odporność na ścieranie, sucha posypka utwardzająca, badanie ścieralności

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/763

DOI:
10.7862/rb.2017.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności