Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
65/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.65

SYSTEM KLIMATYZACJI CENTRALNEJ ZE STROPAMI CHŁODZĄCYMI I GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Vyacheslav PISAREV, Dorian CZARNIECKI
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.65

Streszczenie

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny człowieka wraz z szybkim wzrostem liczby urządzeń przyspieszających i ułatwiających pracę oraz umilających odpoczynek (komputery, drukarki, dodatkowe oświetlenie itp.) emitujących ciepło oraz zmiany w technologii budowlanej przyczyniające się do skuteczniejszej izolacji powodują znaczny wzrost obciążeń cieplnych w pomieszczeniach. Efektem tego zjawiska jest wzrost obciążeń chłodniczych, co w przypadku zastosowania tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych przyczynia się do przewymiarowania instalacji
i spadku komfortu cieplnego w pomieszczeniach w wyniku wysokich prędkości
i gradientów temperatury. Aby tego uniknąć, oddzielono funkcję chłodzenia realizowanego poprzez powierzchnie chłodzące w pomieszczeniu od klimatyzacji realizowanej przez oddzielny system. Stropy chłodzące zintegrowane z systemami wentylacji i klimatyzacji są coraz chętniej i powszechniej stosowane w obiektach, gdzie pojawia się nadmierna ilość zysków ciepła jawnego w pomieszczeniach. Sufity chłodzące działają przez ochłodzenie widocznej powierzchni stropu. Ochłodzone powierzchnie stropu odbierają ciepło od ludzi, przedmiotów, ścian pomieszczenia oraz powietrza przez promieniowanie i naturalną konwekcję (ruch powietrza wywołany wyłącznie różnicą gęstości). Odebrane ciepło zostaje następnie odtransportowane przez wodę stanowiącą czynnik chłodzący [1]. Opracowano metodę projektowania systemu klimatyzacji ze stropami chłodzącymi i gruntowo-po-
wietrznym rurowym wymiennikiem ciepła. Metodę projektowania opisano przykładem obliczeniowym oraz przedstawiono wyniki obliczeń na wykresach i-x powietrza wilgotnego dla okresu letniego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-
       skiej, Wrocław 2008.

[2]  Pisarev V.: Wentylacja i klimatyzacja z wykorzystaniem belek i sufitów chłodzą-
       cych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

[3]  PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
       zewnętrznego.

[4]  PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
       wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

[5]  Katalog firmy PRO-VENT. Gruntowe wymienniki ciepła, www.provent.pl.

[6]  Pisarev V.: Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją ciepła.
       Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

[7]  Katalog firmy LindabClimate. Tectum Cooling panel, www.lindab.com.

[8]  Katalog central klimatyzacyjnych firmy VTS Clima.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYSTEM KLIMATYZACJI CENTRALNEJ ZE STROPAMI CHŁODZĄCYMI I GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

AUTORZY:
Vyacheslav PISAREV (1)
Dorian CZARNIECKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
65/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
klimatyzacja, strop chłodzący, gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/76

DOI:
10.7862/rb.2013.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.65

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-04

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności