Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.7, DOI: 10.7862/rb.2017.7

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MINING IMPACTS ON THE INTENSITY OF DAMAGE TO MASONRY BUILDING STRUCTURES

Karol FIREK

DOI: 10.7862/rb.2017.7

Abstract

The paper presents the results of the analysis of the extent of damage to building structures subjected to mining impacts in the form of tremors and continuous surface deformation. The two methods which were used included the multiple regression analysis and the Support Vector Machine – SVM, which belongs to the so-called Machine Learning. The study used the database of the design, technical condition and potential causes of damage to 199 non-renovated buildings, up to the age of 20 years, of a traditional brick construction, located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM). The conducted analysis allowed for the qualitative assessment of the influence of mining impacts on the extent of damage to the studied buildings.

Full text (pdf)

References

[1]       An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different european towns. RISK-UE Project EVK4-CT-2000-00014. Fifth Framework Programme, 2001-2004.

[2]       Chang C-C., Lin C-J.: LIBSVM: a Library for Support Vector Machine. Software available at: http://www.csie.nyu.edu.tw/~cjlin/libsvm. 2008.

[3]       European Macroseismic Scale 1998. European Seismological Commission, Editor G. Grünthal, Luxembourg 1998.

[4]       Firek K., Rusek J., Wodyński A.: Wybrane metody eksploracji danych i uczenia maszynowego w analizie stanu uszkodzeń i zużycia technicznego zabudowy terenów górniczych. Przegląd Górniczy Nr 1/2016, s. 50-55, Katowice 2016.

[5]       Firek K., Wodyński A.: Assessment of surface deformation impacts on technical wear of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District. Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, 8 Geokinematischer Tag, Freiberg 2007.

[6]       Firek K.: Proposal for classification of  prefabricated panel building damage intensity rate in mining areas (Propozycja klasyfikacji intensywności uszkodzeń budynków wielkopłytowych na terenach górniczych). Archives of Mining Sciences. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 54, Iss. 3, Kraków 2009.

[7]       Hajdasz H.: Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli. Katowice 1992.

[8]       Kawulok M.: Szkody górnicze. ITB. Warszawa 2015.

[9]       Lewicki B.: Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyt 1. Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych. Instytut Techniki Budowlanej. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 371/2002, Warszawa 2002.

[10]   Łęski J.: Systemy neuronowo-rozmyte. WNT. Warszawa 2008.

[11]   Rusek J.: Creating a model of technical wear of building in mining area, with utilization of regressive SVM approach. Archives of Mining Sciences. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 54, Iss. 3, Kraków 2009.

[12]   Schölkopf B., Smola A.J.: Learning with Kernels. Cambridge, MIT Press. Massachusetts 2002.

[13]   Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.

[14]   Statistica 12. StatSoft, Inc. 2016.

[15]   Tatara T.: Działania drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria: Inżynieria Lądowa, nr 74, 2002.

[16]   Wodyński A., Lasocki S.: Badanie wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków murowanych. Przegląd Górniczy nr 12, Katowice 2003.

[17]   Wodyński A.: Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

[18]   Wold S., Sjostrom M., Eriksson L.: PLS-regression: a basic tool of chemometrics. Chemometrics and Laboratory Systems 58, 2001, s. 109-103.

[19]   Firek K.: Ocena intensywności uszkodzeń budynków o konstrukcji murowanej usytuowanych na terenie górniczym. Artykuł przyjęty do druku w: Przegląd Górniczy Nr 1/2017, Katowice 2017 (Unpublished).

[20]   Firek K., Rusek J.: Metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów w analizie intensywności uszkodzeń budynków wielkoblokowych. Artykuł przyjęty do druku w: Archives of Mining Sciences. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków 2017 (Unpublished).

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MINING IMPACTS ON THE INTENSITY OF DAMAGE TO MASONRY BUILDING STRUCTURES

AUTHORS:
Karol FIREK

AUTHORS AFFILIATIONS:
AGH University of Science and Technology in Cracow

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.7

KEY WORDS AND PHRASES:
technical condition of buildings, buildings of masonry structure, mining impacts, Partial Least Squares Regression, multiple regression analysis, Support Vector Machine

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/749

DOI:
10.7862/rb.2017.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.7

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności