Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.302, DOI: 10.7862/rb.2016.302

ANALIZA ZASTOSOWANIA TECHNIK DSM W CELU REDUKCJI SZCZYTOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA MOCY CHŁODNICZEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Marcin ZYGMUNT, Dariusz GAWIN

DOI: 10.7862/rb.2016.302

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji energetycznych dotyczących grupy obiektów użyteczności publicznej o zróżnicowanej funkcji połączonych w lokalny obszar bilansowania w celu redukcji szczytowej mocy elektrycznej w okresie letnim. Przeanalizowano zapotrzebowanie na moc chłodniczą obiektów tego obszaru w okresie doby w polskich warunkach klimatycznych oraz redukcję mocy szczytowej w wyniku zastosowania technik DSM (ang. Demand Side Management) w badanych obiektach. W pracy rozpatrzono zastosowanie technik DSM: aktywnej – wstępnego schładzania obiektów w godzinach wczesno-porannych, oraz technik pasywnych – zmiany pojemności cieplnej elementów budynku oraz zastosowanie materiałów zmienno-fazowych w ich obudowie zewnętrznej. Zastosowanie w/w technik przeanalizowano także pod kątem ich opłacalności finansowej. Przeprowadzone analizy pokazują wysoki potencjał stosowania technik DSM w celu ograniczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą w okresach szczytowego obciążenia sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo wykazano, że połączenie szeregu obiektów o zróżnicowanej funkcji w jeden obszar bilansowania może prowadzić do bardziej równomiernego zapotrzebowania na moc elektryczną w ciągu doby. Przeprowadzona analiza kosztowa wykazuje korzyści finansowe płynące z zastosowania technik DSM.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]   Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na moc elektryczną na lata 2016-2025, Konstancin–Jeziorna, 2014.

[2]   Polskie Sieci Elektroenergetyczne – www.pse.pl {dostęp 30.04.2016 r.}.

[3]   Lawrence Berkeley National Laboratory, Introduction to Commercial Building Control Strategies and Techniques for Demand Response, Berkeley, 2007.

[4]   Lawrence Berkeley National Laboratory, Design and Implementation of an Open, Interoperable Automated Demand Response Infrastructure, Berkeley, 2007.

[5]   J. Khoury, R. Mbayed, G. Salloum, E. Monmasson, Predictive demand side management of a residential house under intermittent primary energy source conditions, Energy and Buildings, 2015.

[6]   R. Velik, P. Nicolay, Energy management in storage-augmented, grid connected prosumer buildings and neighborhoods using a modified simulated annealing optimization, Computer & Operations Research, 2015.

[7]   Smart Grid Gotland – electricity network for the future – www.smartgridgotland.se/eng/ {dostęp 10.05.2016 r.}.

[8]   DesignBuilder Software – www.designbuilder.co.uk. {dostęp 15.03.2016 r.}.

[9]   EnergyPlus Engineering Reference, Illinois 2014.

[10]   Energa – www.energa.pl {dostęp 30.04.2016 r.}.

[11]   Gawin D., Kossecka E., Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach, Politechnika Łódzka, 2002.

[12]   Fanger P. O., Komfort cieplny, Arkady, 1974.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZASTOSOWANIA TECHNIK DSM W CELU REDUKCJI SZCZYTOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA MOCY CHŁODNICZEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUTORZY:
Marcin ZYGMUNT (1)
Dariusz GAWIN (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.302

SŁOWA KLUCZOWE:
techniki DSM - Demand Side Management, lokalny obszar bilansowania, wstępne schładzanie obiektu, obniżenie szczytowej mocy elektrycznej, równomierne w czasie obciążenie sieci elektroenergetycznej, aktywne i pasywne techniki DSM, pojemność cieplna, materiał

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/739

DOI:
10.7862/rb.2016.302

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.302

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności