Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.299, DOI: 10.7862/rb.2016.299

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO OKREŚLENIA WPŁYWU KONFIGURACJI OTWORÓW NA PARAMETRY EKSPLOATACYJNE DLA DUBLETU GEOTERMALNEGO W REJONIE CHOSZCZNA

Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK

DOI: 10.7862/rb.2016.299

Streszczenie

Modelowanie numeryczne umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z wyborem lokalizacji otworów wiertniczych, a także optymalizację eksploatacji ujęcia, zapewniając mu długoletnią pracę przy jego optymalnych parametrach. Odpowiedni dobór oprogramowania, a także adekwatna metodyka wykorzystywana przy tworzeniu modeli numerycznych, w zależności od dostępnych danych, w znaczny sposób wpływa na jakość uzyskanych wyników. W niniejszym artykule rozważono wpływ odległości otworów wiertniczych wchodzących w skład dubletu geotermalnego oraz dobór optymalnego wydatku eksploatacyjnego przy użyciu kodu TOUGH2, wykorzystującego do obliczeń metodę różnic skończonych. Za obszar modelowy przyjęto rejon położony w strefie między niecką szczecińską a monokliną przedsudecką, w której zlokalizowany jest istniejący otwór wiertniczy Choszczno IG-1. Praca podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie rozpatrywane były zmiany odległości otworu produkcyjnego i zatłaczającego oraz ich wpływ na prace dubletu. W drugim etapie analizie poddano wpływ wydatku ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano optymalną lokalizację otworu zatłaczającego oraz chłonnego oraz wielkość wydatku.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Miecznik M., Sowiżdżał A., Tomaszewska B., Pająk L., 2015 - Modelling geothermal conditions in part of the Szczecin Trough – the Chociwel area. Geologos 21, 3,
s. 187-196.

[2] Bujakowski W., Barbacki A., Miecznik M., Pająk L., Skrzypczak R., Sowiżdżał A., 2015 - Modelling geothermal and operating parameters of EGS installations in the lower triassic sedimentary formations of the central Poland area. Renewable Energy Volume 80, August 01, s. 441-453.

[3] Miecznik M., 2010 - Problematyka modelowania numerycznego 3D złóż geoter-
malnych, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia Zrównoważony Rozwój
nr. 1-2/2010, s. 61-73.

[4] Chowaniec J., 2009 - Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat polskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 58, s. 762-773.

[5] Sowiżdżał A., 2010 - Perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych jury dolnej z regionu niecki szczecińskiej (północno-zachodnia Polska) w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji. Przegląd Geologiczny 58, s. 613-621.

[6] Sowiżdżał, A., 2009 - Perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych jury dolnej w północno-zachodniej części Polski do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych. Przegląd Geologiczny; ISSN 0033-2151. t. 57, nr. 8, s. 660-661.

[7] Sowiżdżał, A., Papiernik, B., Machowski, G., Hajto, M., 2013 - Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland). Geological Quarterly 57, pp. 729-744.

[8] Sowiżdżał, A., Papiernik, B., Machowski, G., 2015 - Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych. Przegląd Geologiczny; ISSN 0033-2151, vol. 62 nr. 6, s. 303-307.

[9] Tomaszewska B., Pająk L., 2012 - Dynamics of clogging processes in injection wells used to pump highly mineralized thermal waters into the sandstone structures lying under the Polish Lowlands. Archives of Environmental Protection vol. 38, no. 3
pp. 105-117.

[10] Górecki W., Sowiżdżał, A., Hajto M., Wachowicz-Pyzik A., 2015 - Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland. Environmental Earth Sciences. ISSN 1866-6280, vol. 74, iss. 12, s. 7487-7495.

[11] Olszewska A., Miśkiewicz A., Zakrzeska-Kołtuniewicz G., Lankof L., Pająk L., 2015 - Multi-barrier system against migration of radionuclides from radioactive waste repository. Nukleonika 60(3), s. 557-563.

[12] Dąbrowski S., Kapuściński J., Nowicki K., Przybyłek J., Szczepański A., 2010 - Metodyka Modelowania Matematycznego W Badaniach I Obliczeniach. Hydro-geologicznych – Poradnik (stron 306).

[13] Dendys M., Tomaszewska B., Pająk L., 2014 - Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające badania systemów geotermalnych, [W:] Krawc A., Jamorowska I., 2014 - Modelowanie w Hydrogeologii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3299-8, s. 199-206.

[14] Dendys M., Tomaszewska B., Pająk L., 2015 - Numerical modelling in research on geothermal systems. Bulletin of Geography. Physical Geography Series No 9, pp. 39-44.

[15] Zdechlik R., Tomaszewska B., Dendys M., Pająk L., 2015 - Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych. Przegląd Geologiczny nr 10/2, t. 63, s. 1150-1154.

[16] Sowiżdżał, A., 2014 - Zastosowanie technik cyfrowej kartografii wgłębnej do rozpoznania potencjału geotermalnego zapadliska Przedkarpackiego - Przegląd Geologiczny; ISSN 0033-2151. vol. 62 nr 12, s. 842-845.

[17] Jaskowiak-Schoeneichowa M. (red.), 1978 – Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego Choszczno IG-1. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa (stron 130).

[18] Szewczyk J, Hajto M, 2006 – Strumień cieplny a temperatury wgłębne na obszarze Niżu Polskiego. Heat flow versus sub-surface temperatures in the Polish Lowlands, [W:] Górecki W. (red.), 2006 - Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku, MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków. pp. 143-148, 149-151.

[19] Wojtowicz J., 1978 – Wyniki badań geofizyki wiertniczej, [W:] Jaskowiak-Schoeneichowa M. (red.), 1978 - Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego Choszczno IG-1. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa, s. 110-113.

[20] Dąbrowski A., 1978 – Wyniki badań własności skał, [W:] Jaskowiak-Schoeneichowa M. (red.), 1978 – Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego Choszczno IG-1. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa, s. 106-109.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO OKREŚLENIA WPŁYWU KONFIGURACJI OTWORÓW NA PARAMETRY EKSPLOATACYJNE DLA DUBLETU GEOTERMALNEGO W REJONIE CHOSZCZNA

AUTORZY:
Anna WACHOWICZ-PYZIK (1)
Anna SOWIŻDŻAŁ (2)
Leszek PAJĄK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) AGH Akademia Górniczo–Hutnicza
(2) AGH Akademia Górniczo–Hutnicza
(3) AGH Akademia Górniczo–Hutnicza

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.299

SŁOWA KLUCZOWE:
modelowanie numeryczne, metoda różnic skończonych, energia geotermalna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/736

DOI:
10.7862/rb.2016.299

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.299

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności