Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.295, DOI: 10.7862/rb.2016.295

ANALIZA ROZWIĄZAŃ POŁĄCZENIA ŚCIANA-PODŁOGA NA GRUNCIE Z WARIANTOWYM USYTUOWANIEM IZOLACJI KRAWĘDZIOWEJ

Agata STOLARSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.295

Streszczenie

W niniejszej pracy poddano ocenie wyniki obliczeń wariantowego rozwiązania połączenia ściana-podłoga na gruncie z różnie dobranym układem warstwy izolacji krawędziowej. Przewidziano pięć typów rozwiązań: wariant bez izolacji obwodowej, wariant z izolacją pionową, poziomą, ukośną oraz wariant z izolacją krawędziową ukośną bezpośrednio połączoną z izolacją podłogi w formie szalunku traconego pod płytę podłogi. Obliczenia wykonano przy użyciu programy CFD. Połączenia zamodelowano jako trójwymiarowe, ale o szerokości równej jeden metr. Poszczególne rozwiązania testowano przy temperaturze w pomieszczeniu równej 20°C oraz obliczeniowej temperaturze zewnętrznej dla strefy I mapy klimatycznej Polski. Przyjęto stacjonarny przepływ ciepła. Dla wszystkich wariantów obliczono wartości skumulowanych strumieni ciepła oraz liniowych współczynników przenikania ciepła. W każdym przypadku wyznaczono także rozkłady izoterm 0, jak również rozkłady temperatury przy podłodze i w osi ściany zewnętrznej. Dodatkowo wykonano obliczenia wartości czynnika temperaturowego fRsi oraz dopuszczalnej wilgotności, powyżej której doszłoby do wykroplenia pary wodnej w narożniku przegrody z uwagi na temperaturę punktu rosy. Otrzymane wyniki poddano analizie. Z punktu widzenia otrzymanych najniższych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego, jak również zabezpieczenia przeciw kondensacji pary wodnej, najlepszym rozwiązaniem okazał się wariant z szalunkiem traconym. Natomiast z uwagi na pola temperatury pod podłogą i możliwość przemarzania gruntu najlepszym wariantem było rozwiązanie z izolacją ukośną.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Aguilar F., Solano J.P., Vicente P.G.: Transient modeling of high-inertial thermal bridges in buildings using the equivalent thermal wall method, Applied Thermal Engineering, vol. 67, 2014, pp. 370-377.

[2]  Erhorn H., Erhorn-Kluttig H., Citterio M., Cocco M., Van Orshoven D.,
Tilmans A., Schild P., Bloem P., Engelund Thomsen K., Rose J.: An Effective
Handling of Thermal Bridges in the EPBD Context, Final Report of the IEE
ASIEPI Work Thermal Bridges, ASIEPI Report, WP4, 2010.

[3]  Gao Y., Roux J. J., Zhao L. H., Jiang Y.: Dynamical building simulation: a low
order model for thermal bridges losses, Energy Build. 40 (2008) 2236-2243.

[4]  PN-EN ISO 10211:2008. Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.

[5]  PN-EN ISO 13788:2003. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.

[6]  PN-EN ISO 14683:2008. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

[7]  Pawłowski K.: Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Warszawa 2013.

[8]  Pogorzelski J.A., Awksientjuk J.: Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne. Poradnik ITB nr 389/2003, Warszawa 2003.

[9]  Wasil A., Ujma A.: Analiza parametrów liniowego mostka cieplnego w wybranym węźle budowlanym. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Częstochowa 2011, pp. 253-259.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ROZWIĄZAŃ POŁĄCZENIA ŚCIANA-PODŁOGA NA GRUNCIE Z WARIANTOWYM USYTUOWANIEM IZOLACJI KRAWĘDZIOWEJ

AUTORZY:
Agata STOLARSKA (1)
Jarosław STRZAŁKOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.295

SŁOWA KLUCZOWE:
mostki termiczne, straty ciepła, analiza termiczna, modelowanie komputerowe, izoterma zerowa, czynnik temperaturowy, kondensacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/732

DOI:
10.7862/rb.2016.295

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.295

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności