Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.290, DOI: 10.7862/rb.2016.290

GDY OKNO ZABYTKU PRZEMYSŁU STAJE SIĘ OKNEM MUZEUM – STRESZCZENIE SYTUACJI PRAWNEJ

Marta RUSNAK

DOI: 10.7862/rb.2016.290

Streszczenie

Projektowanie, prowadzenie prac budowlanych i organizacja muzeum w zabytkowych budynkach poprzemysłowych to proces wielowątkowy i skomplikowany. Wymaga też szerokiego kompromisu pomiędzy pragnieniem zachowania historycznej przestrzeni w możliwie niezmienionej formie a chęcią zapewnienia optymalnych warunków samej ekspozycji i ją oglądającym. Jeden z takich dylematów dotyczy problematyki związanej z oknami. Oprócz czynników estetycznych i technicznych ważny bardzo ważny jest aspekt prawny i to na nim skupi się ten artykuł. Przedstawione zostaną w nim najważniejsze akty prawne – nierzadko stojące do siebie w opozycji – wpływające na takie czy inne potraktowanie okien w poprzemysłowych budynkach muzealnych oraz przykłady rozwiązań stosowanych w polskich realizacjach z lat 2004-2015.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Gołubiew Z. (red.), Muzeum a zabytek? Konflikt czy harmonia?, Kraków 2013.

[2]  Litwin J., Muzea techniki w Polsce, w: red. Januszewska D.F., Muzea Polskie, Olszanica 2012.

[3]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

[4]  Kiciński A., Światło w muzeum, w: Architekt nr 3/2003.

[5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[6]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciw pożarowej.

[7]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

[8]  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

[9]  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

[10]  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

[11]  Łukomski M. (red.), Zarządzanie klimatem w muzeach: ochrona zbiorów i energooszczędność, Ochrona Zbiorów, zeszyt 02, Kraków 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
GDY OKNO ZABYTKU PRZEMYSŁU STAJE SIĘ OKNEM MUZEUM – STRESZCZENIE SYTUACJI PRAWNEJ

AUTORZY:
Marta RUSNAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.290

SŁOWA KLUCZOWE:
okno, zabytek przemysłu, adaptacja, muzeum, prawo

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/727

DOI:
10.7862/rb.2016.290

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.290

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności