Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.286, DOI: 10.7862/rb.2016.286

PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

Adam Paweł PIECH, Anna BASZAK

DOI: 10.7862/rb.2016.286

Streszczenie

Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane) nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bruker AXS Microanalysis GmbH, S2 PICOFOX User Manual, 2008.

[2] Derkowska- Sitarz M., Adamczyk-Lorenc A., Wpływ składników mineralnych rozpuszczonych w wodzie pitnej na organizm człowieka, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, Rocznik 2008, Tom 123, Nr 34, Str. 39-48.

[3] Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

[4] Janiec B., Woda w środowisku przyrodniczym i jej kwalifikacje: Aqua minerale: dlaczego ją pijemy?, „Aura”, 2005, Nr 5, s. 4-7.

[5] Macioszczyk A., Dobrzyński D.: Hydrogeochemia. Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[6] Rak J.R., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K.: Balneotechnika. Wody mineralne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

[7] Rak J. R., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K.: Balneotechnika. Walory uzdrowiskowe., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

[8] Wojtaszek T., Profilaktyczno-zdrowotne działanie wód mineralnych. Journal of Elementology, 2006, Nr 11 (1), Str. 119-126.

[9] www.bruker.poznan.pl [dostęp: 03.01.2015 r.]

Podsumowanie

TYTUŁ:
PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

AUTORZY:
Adam Paweł PIECH (1)
Anna BASZAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.286

SŁOWA KLUCZOWE:
mikroelementy, woda mineralna, wody butelkowane, german

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/723

DOI:
10.7862/rb.2016.286

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.286

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności