Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.284, DOI: 10.7862/rb.2016.284

OCZEKIWANIA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH A INTEGRACJA PARKINGÓW Z MIEJSKIM SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Waldemar PARKITNY

DOI: 10.7862/rb.2016.284

Streszczenie

Wzrost liczby pojazdów powoduje wiele skutków negatywnych. Oprócz tych powszechnie znanych, jak zanieczyszczenie, hałas, wypadki, pojawia się, zwłaszcza w centrach dużych miast kongestia ruchu, utrata terenów zielonych, nielegalne parkingi, zmiany w krajobrazie itd. Sytuacja może ulec częściowej poprawie dzięki zmianie zachowań kierowców oraz budowie parkingów Park and Ride, pozwalających na pozostawienie na obrzeżu miasta samochodu na parkingu i kontynuację podróży transportem zbiorowym. Aby zachęcić kierowców do wyboru takiego sposobu podróży, należy zintegrować budowę i działanie parkingów z miejskim systemem komunikacji zbiorowej. Identyfikacja potrzeb podróżnych, może pozwolić na lepsze dopasowanie infrastruktury i organizacji komunikacji zbiorowej do oczekiwań kierowców, a przez to do większej popularności systemu oraz usprawnienia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie oczekiwań osób podróżujących komunikacją zbiorową, w kontekście integracji i dostosowania parkingów, w tym specjalizowanych parkingów Park and Ride, do systemu komunikacji publicznej i wymogów podróżnych. Wykorzystane metody badań to analiza porównawcza i badania ankietowe, realizowane wśród kierowców i mające na celu ocenę poszczególnych cech parkingów. W artykule przedstawiono preferencje w zakresie czynników komunikacji zbiorowej, których znajomość może być wykorzystana do efektywnej obsługi zintegrowanego systemu parkingów Park and Ride i komunikacji zbiorowej oraz ocenę czynników wpływających na jakość parkingów. Informacje te mogą być wykorzystane do likwidacji luki jakościowej między oczekiwaniami podróżnych, którzy korzystają z systemu, a jakością dostarczanych usług.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aros-Vera Felipe, Marianov Vladimir, Mitchell John E.: p-Hub approach for the optimal park-and-ride facility location problem, European Journal of Operational Research 226 (2013) 277-285.

[2] Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Raciborza 2005, http://debica-archiwum.pl/images/file/Badania%20zachowan% 20komunikac_zawrtosc. pdf, {dostęp: 24.09.2015 r.}.

[3] Dydkowski G.: Warunki i bariery integracji miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie miast Aglomeracji Górnośląskiej, Konferencja nt. polityki miejskiej
w kontekście spójności polityki UE z latach 2007 – 2013, Katowice 2007. http://konferencja2007.silesia.org.pl/materialy/034_Gdydkowski.pdf {dostęp: 27.10.2015 r.}.

[4] Grzelec K.: Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskich, Transport Miejski, nr 5/2003.

[5] Hebel K: Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie badań bezpośrednich, Transport Miejski i Regionalny, nr 5/2015, Kraków 2015.

[6] Hi Feng, Chen Yan, Li Hengxin, Deng Lianbo: Class of Comprenesive Optimization of Congested Road-Use Pricing and Parking Pricing, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology Volume 9, Issue 1, February 2009.

[7] Holguin-Veras Jose, Yushimito Wilfredo F., Aros-Vera Felipe, Reilly John (Jack): User rationality and optimal park-and-ride location under potential demand maximization, Transportation Research Part B 46 (2012) 949-970.

[8] Kornalewski L., Malasek J.: Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych, Transport Miejski i Regionalny, nr 6/2015.

[9] Mei Zhenyu, Xiang Yiqiang, Chen Jun, Wang Wei: Optimizing Model of Curb Parking Pricing Based on Parking Choice Behavior, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Vol. 10, Issue 1, February 2010, 99-104.

[10] Parkitny W.: Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo – wschodniej Polsce, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, marzec 2013.

[11] Parkitny W.: Analysis of chosen logit models to predict the behaviour of personal vehicles' drivers with reference to car parks choice, Logistyka, nr 6/2014, CD: część Logistyka – nauka, pp. 8383-8391.

[12] Parkitny W.: Model matematyczny wyboru lokalizacji miejsc przesiadkowych i parkingów dla systemu P & R, Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo – Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 80, zeszyt 134, Kraków 2007.

[13] Parkitny W.: Ocena jakości parkingów na podstawie wyników badań ankietowych, Transport Miejski i Regionalny, nr 1, styczeń 2012.

[14] Parkitny W.: Park & Ride and railway station’s car parks in Małopolska and Podkarpacie provinces in Poland, 5th International Conference Road and Urban Transport and Sustainable Development CMDTUR 2009, Slovak Republic, Žilina 2009.

[15] Parkitny W.: Wskaźniki oceny dopasowania parkingów, Logistyka, nr 4/2008.

[16] Parkitny W.: Analiza wykorzystania stref płatnego parkowania we Wrocławiu przez uprzywilejowane grupy kierowców, Magazyn Autostrady Budownictwo Drogowo - Mostowe, nr 8-9/2016, str. 59-63.

[17] Parkitny W.: Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie, Magazyn Autostrady Budownictwo Drogowo - Mostowe, nr 7/2016, str. 42-46.

[18] Praca zbiorowa pod red. A. Rudnickego: Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS – CARAVEL, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Systemów Komunikacyjnych, Kraków 2010.

[19] Ruta L.: Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej. Wybrane aspekty integracji – perspektywa organizatora, Konferencja „Region - Miasto - Kolej”, 30.03.2011, Warszawa 2011.

[20] Szarata A.: Wyniki badań podróży w Krakowie KBR 2013, Transport Miejski i Regionalny, nr 5/2015.

[21] Teodorović Dušan, Lučić Panta: Intelligent parking systems, European Journal of Operational Research 175 (206) 1666-1681.

[22] Tian-Liang Liu, Hai-Jun Huang, Hai Yang, Xiaoning Zhang: Continuum modeling of park-and-ride services in a linear monocentric city with deterministic mode choice, Transportation Research Part B 43 (2009) 692-707.

[23] Wild P.: Transport szynowy w Aglomeracji Wrocławskiej, Konferencja „Region - Miasto - Kolej”, 30.03.2011, Warszawa 2011.

[24] Sierpiński G.: Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Z. 84, Warszawa 2012.

[25] Zając A.: Zasady tworzenia zintegrowanej oferty w systemie transportu publicznego. rola, struktura, funkcje i odpowiedzialność integratora sytemu transportowego, Konferencja „Region - Miasto - Kolej”, 30.03.2011, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCZEKIWANIA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH A INTEGRACJA PARKINGÓW Z MIEJSKIM SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO

AUTORZY:
Waldemar PARKITNY

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.284

SŁOWA KLUCZOWE:
parking, Park and Ride, integracja w transporcie, zachowania kierowców, zachowania podróżnych, komunikacja zbiorowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/721

DOI:
10.7862/rb.2016.284

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.284

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności