Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.283, DOI: 10.7862/rb.2016.283

WYBRANE ASPEKTY STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU PLUSENERGETYCZNEGO ”P-E-H”

Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL

DOI: 10.7862/rb.2016.283

Streszczenie

Obniżanie zużycia energii w budynkach doprowadziło do coraz powszechniejszego osiągania standardów budynków energetycznych i pasywnych, w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 15 do 80 kWh/m2. Poprawa rozwiązań w zakresie stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych oraz technologii pozyskujących energię doprowadziło do pojawienia się budynków zeroenergetycznych. Autorzy podjęli próbę opisu i ocenę wybranych rozwiązań budynku plusenergetycznego. Celem opracowania jest ocena rozwiązań w zakresie ochrony cieplnej wybranych przegród zewnętrznych budynku o obniżonym zużyciu energii. Przedmiotowy budynek został zrealizowany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Przegrody zewnętrzne pełne (ściana, stropodach, podłoga na gruncie) charakteryzują się bardzo wysokim oporem cieplnym. Aby uzyskać niską wartość współczynnika przenikania ciepła zastosowano izolację termiczną typu VIP. W budynku zamontowano stolarkę okienną o zróżnicowanej izolacyjności termicznej. W celu zwiększenia akumulacyjności cieplnej wykorzystano materiały zmienno-fazowe. W zrealizowanym obiekcie wykorzystano zarówno pasywne jak i aktywne systemy pozyskiwania energii. Konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną była możliwa poprzez zróżnicowane rodzaje ogniw PV.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bauen für die Zukunft. Plus-Energie-Haus des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Ein mobiler Ausstellungs und Forschungspavillon Technische Informationen und Details. BMVBS. Berlin 2010.

[2] Bointner R. i in. Gebäude maximaler Energieeffizienz mit integrierter erneuerbarer Energieerschließung. BMViT. Berlin 2012.

[3] Hegger M. Solar Decathlon 2007 – Prototype Home 2015. TU Darmstadt. Zukunft bauen. Das Magazin der Forschungsinitiative Zukunft Bau. Berlin 2009.

[4] Hernandez P., Kenny P. From Net Energy to Zero Energy Buildings: Defining Life Cycle Zero Energy Buildings (LC-ZEB). Energy and Buildings, 42 (2010), pp. 815-821.

[5] Krause P. Steidl T. Racjonalne zużycie energii na przykładzie budynku "NEH" w Zittau. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Solina, 17-20 maja 2006. Pod red. L. Lichołai. Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006.

[6] Marszal A.J., Heiselberg P., Bourrelle J.S., Musall E., Voss K., Sartori I., Napolitano A. Zero Energy Building – A Review of Definitions and Calculation Methodologies. Energy and Buildings, 43 (2011), pp. 971-979.

[7] Sartori I., Napolitano A., Voss K. Net Zero Energy Buildings: A Consistent Definition Framework Energy and Buildings, 48 (2012), pp. 220-232.

[8] Voss K., Mussal E., Lichtmess M. From Low-Energy to Net Zero-Energy Buildings: Status And Perspectives. Journal of Green Building, 6 (2011), pp. 46-57.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE ASPEKTY STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU PLUSENERGETYCZNEGO ”P-E-H”

AUTORZY:
Bożena ORLIK-KOŻDOŃ (1)
Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ (2)
Paweł KRAUSE (3)
Tomasz STEIDL (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska
(4) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.283

SŁOWA KLUCZOWE:
izolacja próżniowa, mostki termiczne, opór cieplny, izolacyjność termiczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/720

DOI:
10.7862/rb.2016.283

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.283

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności