Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.282, DOI: 10.7862/rb.2016.282

ANALIZA STANU WILGOTNOŚCIOWEGO ŚCIAN Z CEGŁY Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ OD WEWNĄTRZ

Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL

DOI: 10.7862/rb.2016.282

Streszczenie

Autorzy podjęli próbę analizy stanu wilgotnościowego ścian z izolacją cieplną od wewnątrz wykonaną z dwóch materiałów izolacyjnych o odmiennych cechach fizycznych. Ich celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy rodzaj materiału izolacyjnego w systemie ociepleń od wewnątrz ścian z cegły wpływa na zawilgocenie warstw przegrody, których i w jakim stopniu? jak zastosowany materiał izolacyjny będzie wpływał na proces wysychania przegrody i reagował na zmienne warunki cieplno-wilgotnościowe otaczających środowisk? Analizowaną ścianą był mur z cegły o grubości 38cm. Docieplony został materiałem izolacyjnym o grubości 10cm w wariancie pierwszym: polistyren ekspandowany (W_1), w wariancie drugim: lekki beton komórkowy (W_2). Ze wstępnych analiz wykonanych w oparciu o założenia normy PN ISO 13788 wynika, że obie przegrody zostały zaprojektowane prawidłowo pod względem uniknięcia rozwoju pleśni na powierzchni wewnętrznej. Dla wariantu drugiego obserwuje się jednak wewnętrzną kondensację pary wodnej ( na styku materiału izolacyjnego oraz ściany), oraz że kondensat nie wyparuje w miesiącach letnich. Szczegółową analizę zachowania się przegrody wykonano w programie WUFI zakładając trzyletni okres pomiarowy (norma PN ISO 13788 pozwala na ocenę tylko dla jednego roku). Uzyskane wyniki wykazują przyrost zawilgocenia w obu wariantach dociepleniowych. W zależności od rodzaju użytego materiału izolacyjnego zmienia się poziom zawartości wilgoci dla poszczególnych warstw i dla wybranych kształtuje się ona na stałym poziomie (mur z cegły) lub charakteryzuje się stałą tendencja zmian (lekki beton komórkowy).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Fechner, H., Häupl P., Stopp H., and Strangfeld P. Measurements and numerical simulation of the heat and Moisture transfer in envelope parts of buildings. Proceedings Of the International Conference on Thermophysical Properties of Materials, Singapore, 1999.

[2] Gnip J., Korsulis V., Vejelis S., Vaitikus S.: Long-term water absorption of expanded polystyrene boards, www.psu.edu.

[3] Gonçalves, M.D.. 2003. Insulating solid masonry walls." Ninth conference on building science and technology, Ontario Building Envelope Council, Vancouver, bc, pp. 171-181.

[4] Hens, H. 1998. Performance prediction for masonry walls With inside insulation using calculation procedures and Laboratory testing. Journal of Thermal Envelope and Building Science 22:32-48.

[5] Kloseiko P., Arumagi E., Kalamees T.; Hygrothermal performance of internally insulated brick wall in cold climate: A case study in a historical school building; Journal of Building Physics March 2015 vol. 38 no. 5 444-464.

[6] Radoń J., Kuncel H., Olesiak J., Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego, [In:] Acta Scientarum Polonorum, Architektura, Kraków 2006, 45-53.

[7] Rousseau, M.Z., Maurenbrecher A.H.P. 1990. “Rehabilitation of solid masonry walls”, Construction practice publication, institute for research in construction (http://irc.nrc-Cnrc.gc.ca /pubs/cp/wal1_e.html). Originally published in "Construction Canada" 32(5), 1990, p. 15-20.

[8] Schöberl H., Hofer R., Lang Ch.: Handbuch thermische Gebäudesanierung Optimale Ausführungsvarianten erstellt im Rahmen des Projekts:„REBE” - Regionale Zusam-menarbeit und Wissenstransfer Im Bereich Bioenergie und Energieeffizienz, Landesinnung Bau Niederösterreich, Wien 2012.

[9] Sedbauer K., Schunck E., Barthel R., Kunzel H. : Flat Roof Construction Manual, GmbH&Co, 2010.

[10] Slaght R.G., Moisture Measurement in Polyurethane Foam Insulation, Cold Climate Housing Research Center, 2012.

[11] Stopp H., Strangeld P., Fechner H., Häupl P. ; The Hygrothermal Performance of External Walls with Inside Insulation; Buildings VIII/Wall Performance–Practices.

[12] Straube, J.F., and C.J. Schumacher. 2007. Interior Insulation Retrofits of Load-Bearing Masonry Walls in Cold CliMates. Journal of Green Buildings2(2):42–50.

[13] Straube J.F., Ueno K., and Schumacher C. ,J. :Building Science Corporation; Measure Guideline:Internal Insulation of Masonry Walls; U.S. Department of Energy, 2012.

[14] Trochonowicz M., Witek B., Chwiej M.: Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, Budownictwo i Architektura 12(4), 2013, pp.165-176.

[15] Wilkinson J., D. De Rose, B. Sullivan and J.F. Straube; Measuring the Impact of Interior Insulation on Solid Masonry Walls In a Cold Climate; Journal of Building Enclosure Design from Summer 2009, pp. 11-17.

[16] www.english-heritage.org.uk/part Energy efficiency and historic buldings; Insulating solid walls. English Heritage.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STANU WILGOTNOŚCIOWEGO ŚCIAN Z CEGŁY Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ OD WEWNĄTRZ

AUTORZY:
Bożena ORLIK-KOŻDOŃ (1)
Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ (2)
Paweł KRAUSE (3)
Tomasz STEIDL (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska
(4) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.282

SŁOWA KLUCZOWE:
docieplanie od wewnątrz, zawartość wilgoci, lekki beton komórkowy, polistyren ekspandowany

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/719

DOI:
10.7862/rb.2016.282

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.282

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności