Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.279, DOI: 10.7862/rb.2016.279

PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE WNĘTRZ W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ

Artur NOWOŚWIAT, Marcelina OLECHOWSKA, Jan ŚLUSAREK

DOI: 10.7862/rb.2016.279

Streszczenie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami podczas kształtowania akustycznego wnętrz określa się wartości graniczne dla czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STI. W niniejszym artykule przedstawiono odniesienie się do obowiązujących wymagań akustycznych dotyczących niektórych wnętrz, tj. wnętrz w budynkach użyteczności publicznej czy też w budynkach zamieszkania zbiorowego, oraz przedstawiono modele obliczeniowe parametrów akustycznych opisujących te wnętrza. Obowiązujące normy odnoszą się nie tylko do ograniczania hałasu pogłosowego, ale także odnoszą się do pomieszczeń przeznaczonych do prezentacji słownych. W tym zakresie odnoszą się one do zapewnienia w pomieszczeniu odpowiedniej zrozumiałości mowy. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono potencjalnym projektantom pewne sugestie dotyczące kształtowania akustycznego pomieszczeń. Część badawcza pracy obejmuje analizę wpływu położenia w pomieszczeniu materiałów pochłaniających dźwięk na zmianę wartości czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STI. W tym celu zamodelowano w programie ODEON dwa pomieszczenia. Jedno z tych pomieszczeń było prostopadłościenne a drugie sześcienne i oba miały taką samą kubaturę. Następnie wykonywano symulacje czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy przy różnym położeniu materiałów pochłaniających dźwięk. Przedstawiony artykuł porusza zatem problematykę kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach ze względu na odbiór sygnałów słownych a przeprowadzone analizy pozwalają określić wytyczne dla projektantów zajmujących się kształtowaniem wnętrz. Wytyczne uzupełnione zostały opisem stosowanych modeli teoretycznych występujących zarówno w odpowiedniej normie jak i propozycją własną, w szczególności modelu STI(T).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  PN-B-02151-4:2015-06. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. 2015.

[2]  Passero C.R., Zannin P.H.: Statistical comparison of reverberation times measured by the integrated impulse response and interrupted noise methods, computationally simulated with ODEON software, and calculated by Sabine, Eyring and Arau-Puchades’ formulas, Applied Acoustics, vol.71, Issue.12, 2010, pp. 1204-1210.

[3]  Nowoświat A., Olechowska M.: Investigation Studies on the Application of Reverberation Time, Archives of Acoustics, Vol. 41, No. 1, 2016, pp. 15-26.

[4]  Nowoświat A., Olechowska M.: Fast estimation of speech transmission index using the reverberation time, Applied Acoustics, Vol. 102, 2016, pp. 55-61.

[5]  Szudrowicz B.: Normowanie wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach, Materiały Budowlane, 8, 2009, str. 9-12.

[6]  Kłosak A.: Projektowanie akustyczne budynków, Izolacje, 5, 2012, str. 24-30.

[7]  Dulak L., Nowoświat A.: Akustyka Architektoniczna – warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy, Izolacje, 3, 2016, str. 18-23.

[8]  PN-EN 12354-6 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.

[9]  PN-EN 12354-16:2011 Urządzenia systemów elektroakustyczne – Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.

[10]  Houtgast T., Steeneken H.J.M.: Predicting Speech Intelligibility in Rooms from Modulation Transfer Function I. General Room Acoustics, Acoustica, Vol. 46, No. 1, 1980, pp. 60-72.

[11]  Bistafa S., Bradley J.: Predicting reverberation times in a simulated classroom, J. Acoust. Soc. Am., 108, 2000, pp. 1721 – 1731.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE WNĘTRZ W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ

AUTORZY:
Artur NOWOŚWIAT (1)
Marcelina OLECHOWSKA (2)
Jan ŚLUSAREK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.279

SŁOWA KLUCZOWE:
akustyka wnętrz, czas pogłosu, Sabin, wskaźnik transmisji mowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/716

DOI:
10.7862/rb.2016.279

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.279

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności