Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.271, DOI: 10.7862/rb.2016.271

WYKORZYSTANIE WIĄZKI LASEROWEJ DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW SZORSTKOŚCI PODŁOŻA I CIEPŁA JAWNEGO

Katarzyna KLEMM

DOI: 10.7862/rb.2016.271

Streszczenie

W pracy przedstawiono procedurę wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących lokalne warunki przepływu powietrza oraz turbulencji termicznej. Eksperyment został przeprowadzony w tunelu aerodynamicznym przy wykorzystaniu wąskiej wiązki światła laserowego. Przydatność tej metody w odniesieniu do badań modelowych potwierdzono między innymi w pracy Consortini [1], gdzie wykazano dużą wrażliwość wiązki w przypadku krótkich ścieżek. Analizie poddany został teren o wymiarach rzeczywistych 100x100m, na którym zlokalizowany był obiekt o kształcie walca o średnicy f=10m i wysokości h=10m. Wiązka światła przebiegała prostopadle do osi tunelu. Pomiary prowadzono dla 11 ścieżek światła laserowego na wysokości z=0,12m, w odstępach DL=0,07m, po stronie dowietrznej modelu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów kąta wychylenia wiązki światła laserowego oraz jego fluktuacji możliwe było wyznaczenie głównych parametrów turbulencji tj. współczynnika struktury optycznej  i skali wewnętrznej lo, a w dalszej kolejności dyssypacji energii kinetycznej turbulencji e i współczynnika struktury termicznej . Wprowadzając dodatkowe pomiary prędkości na wysokości z=0,12m możliwe stało się również oszacowanie szorstkości powierzchni terenu zo. Przeprowadzone badania wykazały, że nawet w przypadku pojedynczego obiektu obserwowane są zmiany podstawowych parametrów przepływu oraz ciepła.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Consortini A., Sun Y.Y., Li Z.P., Conforti G.: A mixed method for measuring the inner scale of atmospheric turbulence, Journal of Modern Optics, vol.37, No. 10, 1990, pp. 1555-1560.

[2]  Stewart I. D., Oke T. R.: Local climate zones for urban temperature studies, http://journals.ametsofoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00019.1 {dostęp 23.05. 2016 r.}.

[3]  Thiermann V., Grassl H.: The measurement of turbulrnt surface-layer fluxes by use of bichromatic scitillation, Boundary - Layer Meteorology, 58, 1992, pp. 367-389.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE WIĄZKI LASEROWEJ DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW SZORSTKOŚCI PODŁOŻA I CIEPŁA JAWNEGO

AUTORZY:
Katarzyna KLEMM

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.271

SŁOWA KLUCZOWE:
badania modelowe, mikroklimat, turbulencja termiczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/708

DOI:
10.7862/rb.2016.271

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.271

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności