Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
58/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.58

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII BIOMASY W GOSPODARCE POLSKIEJ

Galina KALDA, Aneta BORKOWSKA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.58

Streszczenie

W pracy porównano właściwości roślin energetycznych z konwencjonalnymi źródłami energii, pokazano podział systemów spalania biomasy oraz podano obliczenia cen energii cieplnej pozyskanej z drewna. Przedstawiono także wpływ biomasy na środowisko, metody usuwania zanieczyszczeń i programy finansowania alternatywnych źródeł energii.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych i wód, a także ilości wytwarzanych odpadów. Biomasa powstaje
w wyniku reakcji fotosyntezy, która może przebiegać z udziałem energii promieniowania słonecznego hv. W ciągu roku w wyniku fotosyntezy wytwarza się ok. 220 bln ton suchej biomasy. Skład fizyko-chemiczny biomasy różni się w znacznym stopniu od konwencjonalnych źródeł energii, takich jak np. węgiel kamienny. Wynika to z różnorodności występowania postaci biomasy. Na podstawie obliczeń można stwierdzić, że duży wpływ na cenę energii oprócz gęstości ma również sprawność dobranego kotła.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii biomasy jest jej spalanie, ponieważ wykorzystuje się ją zarówno na cele grzewcze, jak również do wykorzystania energii elektrycznej. W wyborze odpowiedniej technologii spalania należy zwrócić uwagę na moc danego układu, parametry oraz wielkość paliwa. Najprostszym sposobem spalania jest wykorzystanie paleniska rusztowego. Paliwo, przesuwając się po ruszcie, ulega osuszeniu. Powietrze dostarcza się zarówno powyżej złoża, jak i pod nim, ponieważ w wyniku takiego doprowadzenia powietrza powstaje ciąg w palenisku. Szacuje się, że w 2020 roku w wyniku realizowania Strategii Rozwoju Energii Odnawialnej powstanie ok. 11 tys. nowych miejsc pracy,
a redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 21 mln t/rok.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Juliszewski T., Zając T.: Biopaliwo rzepakowe. Poznań 2007.

[2]  Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Wrocław 2006.

[3]  Kaczmarczyk J.: Technologia chemiczna surowce i nośniki energii. Laboratorium
       „Analiza techniczna węgla i biomasy”. Wrocław 2009.

[4]  Lisowski A.: Konwersja odnawialnych źródeł energii. Warszawa 2009, s. 68-130.

[5]  Głodek E.: Spalanie i współspalanie biomasy. Opole 2010.

[6]  Ścieżko M., Zieliński H.: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Zabrze-
       -Kraków 2003.

[7]  Ligus M.: Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów
       i korzyści, wyd. I. Warszawa 2010.

[8]  GEOLAND Consulting International Sp.zo.o., http://www.geoland.pl/dodatki/ener-
       gia_xlvi /ekofundusz.html (17.12.2010 r.).

[9]  VATTENFALL, http://www.vattenfall.pl/cps/rde/xchg/vattenfall_pl/hs.xsl/dofinan-
       sowanie-plantacji.htm.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII BIOMASY W GOSPODARCE POLSKIEJ

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Aneta BORKOWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
58/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa, rośliny energetyczne, metody usuwania zanieczyszczeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/69

DOI:
10.7862/rb.2013.58

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.58

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności