Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.252, DOI: 10.7862/rb.2016.252

ANALIZA MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE STACJI UZDATNIANIA WODY „KAROLIN” W OLSZTYNIE

Michał DUDA, Daniel CHLUDZIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.252

Streszczenie

Szacuje się, że systemy zaopatrzenia ludności w wodę mogą pochłaniać nawet do 7% energii wykorzystywanej przez społeczeństwo. Głównym elementem odpowiedzialnym za tak duże zużycie energii elektrycznej są pompy tłoczące wodę. Zazwyczaj poprawa efektywności energetycznej pracującej pompy lub zespołu pomp, pociąga za sobą duże koszty inwestycyjne. Spojrzenie kompleksowe na funkcjonowanie całego systemu, często pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez system bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. To jakiego rzędu będą to oszczędności zależy wyłącznie od specyfiki przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono analizę energetyczną wybranego miesiąca pracy ujęcia wody surowej dla Stacji Uzdatniania Wody Karolin w Olsztynie. Za wskaźnik efektywności energetycznej pracujących pomp na ujęciu przyjęto jednostkowe zużycie energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono słabą zależność pomiędzy czasem pracy poszczególnych pomp w analizowanym okresie a jednostkowym zużyciem energii. Przeprowadzona symulacja pracy ujęcia, w której uwzględniono zwiększone obciążenie pomp najefektywniejszych, pokazała możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o około 12%.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trąbaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1993.

[2]  Szymik-Gralewska J., Zimoch I.: Zasady optymalizacji niezawodności eksploatacji stacji uzdatniania wody, Monografia - XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód- WODA 2014”, s. 157-178.

[3]  Lubowiecka T. Wieczysty A. Bednarczyk T.: O potrzebie wprowadzenia probabilistycznych metod badania i projektowania systemów zaopatrzenia w wodę, Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Aktualne problemy badawcze, projektowe i eksploatacyjne wodociągów i kanalizacji, Wydawca Przedsiębiorstwo INSTAL-compakt Sp. z o.o., Kraków 1995.

[4]  Denczew S.: Niezawodność funkcjonowania i niezawodność bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę na przykładzie m. st. Warszawy, Warszawa 2002,
files.pwi.edu.pl/files/denczew.doc {dostęp: 10.05.2016 r.}.

[5]  Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa 2007.

[6]  Coelho, B.; Andrade-Campos, A.: Efficiency achievement in water supply systems—A review. Efficiency achievement in water supply systems – A review, vol. 30, 2014, pp. 59-84.

[7]  Feldman M.: Aspects of energy efficiency in water supply systems. In: Proceedings of the 5th IWA Water Loss Reduction Specialist Conference, South Africa, 2009.

[8]  Piechocki J., Jaroszewska E.: Wykorzystanie OZE do zasilania zespołów pompowych wody pitnej w układach hybrydowych, Wodociągi – Kanalizacja, NR 5(135)/2015, s. 52-53.

[9]  Blajer M.:Analiza energetyczna procesu uzdatniania wody w stacji "Karolin" - studium przypadku, Praca inżynierska, 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych.

[10]  Mirowski T., Sornek K.: Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budownictwie indywidualnym, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2(18)/2015, s. 73-84.

[11]  http://fotowoltaika.corab.eu {dostęp: 10.05.2016 r.}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE STACJI UZDATNIANIA WODY „KAROLIN” W OLSZTYNIE

AUTORZY:
Michał DUDA (1)
Daniel CHLUDZIŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
(2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.252

SŁOWA KLUCZOWE:
efektywność energetyczna, oszczędzanie energii, stacja uzdatniania wody, pompy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/689

DOI:
10.7862/rb.2016.252

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.252

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności