Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.230, DOI: 10.7862/rb.2016.230

INNOWACYJNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POPIOŁÓW LOTNYCH

Aleksandra ŚCIUBIDŁO

DOI: 10.7862/rb.2016.230

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania adsorpcji NO2 na zeolitach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań jest określenie parametrów adsorpcji NO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z NO2. Proponowana przez autorów metoda doczyszczani pozwala nie tylko na doczyszczenie spalin przed utylizacją i składowaniem CO2, ale również pozwala na zagospodarowanie odpadów z energetyki z korzyścią dla środowiska poprzez syntezę sorbentów z popiołów lotnych. Na bazie popiołów lotnych zostały otrzymane sorbenty tj. zeolit Na-A i Na-X, które następnie zostały użyte w procesie adsorpcji NO2. Zmiennymi parametrami procesu adsorpcji NO2 była temperatura wygrzewania zeolitów przed procesem adsorpcji oraz stężenie gazu reakcyjnego NO2.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  IEA GHG, CO2 capture ready plants, IEA GHG, Report 2007/4, 2007.

[2]  VIORICA CEBRUCEAN, IOANA IONEL, CO2 Capture from Flue Gas with Monoethanolamine, REV. CHIM. (Bucharest), 63, No. 7, 2012, 678-681.

[3]  X.Xu,C.Song,R.Wincek,J.M.Andresen,B.G.Miller,.W.Scaroni, 2003. Separation of CO2 from power plant flue gas using a novel CO2 "molecular basket" adsorbent. In: Prepr. Am. Chem. Soc. Div. Fuel Chem. 48, pp. 162-163.

[4]  G. Pipitone and O. Bolland, Environ. Prog. Sustain. Energy, 2008, 28, 20.

[5]  Fateme RezaeiAli A. RownaghiSaman MonjeziRyan P. Lively, and Christopher W. Jones, SOx/NOx Removal from Flue Gas Streams by Solid Adsorbents: A Review of Current Challenges and Future Directions, Energy Fuels, 2015, 29 (9), pp 5467–5486.

[6]  A.Sciubidło,W.Nowak, Novel sorbents for flue gas purificatio, Journal of Power Technologies 92,(2),(2012) 115–126.

[7]  H.L. Chang, C.M. Chun, I. A. Aksay, W.H.Shih, Conversion of Fly Ash into Mesoporous Aluminosilicate, Ind. Eng. Chem. Res., 1999, 38 (3), pp. 973–977.

[8]  P. Kumar, N. Mal, Y. Oumi, K. Yamanaa, T. Sano, Mesoporous materials prepared using coal fly ash as the silicon and aluminium source, J. Mater. Chem., 2001, 11, pp. 3285–3290.

[9]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak, 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, Materiały Konferencyjne, Pittsburgh, 20-23 September 2009.

[10]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak, Characterization of Zeolites from Polish Fly Ashes. 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, Materiały Konferencyjne, Pittsburgh, 20-23 September 2009.

[11]  A. Ściubidło, W. Nowak Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych, Polska Inżynieria Środowiska Prace. Pod red. Marzenna Dudzińska, Artur Pawłowski. T.1, s.299-305, Lublin, 2012.

[12]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak , Utilization of Fly Ash from Polish Power Plants and Thermal-Electric Power Stations Through the Modification of Ash Into Mesoporous Materials. International Conference EuroCoalAsh. Monograph. Ed. Tomasz Szczygielski.Warsaw, 2008, s.181-197.

[13]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych. Sorbenty z popiołu dla energetyki. Red. nauk. Wojciech Nowak, Józef Pacyna, Izabela Majchrzak-Kucęba. s. 39-57, Częstochowa, 2010.

[14]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Fly Ash-Based Sorbents for Post-Combustion Capture CO2. International Conference EuroCoalAsh. Monograph. Ed. Tomasz Szczygielski.Warsaw, 2008, s. 101-110.

[15]  I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin, Popioły z energetyki. Monografia. Red. Tomasz Szczygielski, s. 85-94 ,Szczecin, 2007.

[16]  D.Sztekler, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak, ; Analysis of the chemical composition of coal fly ash for synthesis zeolite Na – A ; PAN, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009).

[17]  A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba,W. Nowak, Influence of the chemical composition of the fly ashes on the efficiency of the synthesis zeolites Na-X, PAN; vol.59; (2009); str. 225-237.

[18]   W.Nowak, A.Ściubidło, Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu, XVI Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki, 21-24 październik 2009, Zakopane, str.371-383.

Podsumowanie

TYTUŁ:
INNOWACYJNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POPIOŁÓW LOTNYCH

AUTORZY:
Aleksandra ŚCIUBIDŁO

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Częstochowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.230

SŁOWA KLUCZOWE:
NO2, sorbenty, popiół lotny, zeolit Na-A, Na-X

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/667

DOI:
10.7862/rb.2016.230

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.230

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności