Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.214, DOI: 10.7862/rb.2016.214

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW OSIOWO ŚCISKANYCH NA PRZYKŁADZIE KOLUMN Z BETONU I FIBROBETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO WZMOCNIONYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI

Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej AHMIDA

DOI: 10.7862/rb.2016.214

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ stosowania mat z włókien węglowych CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) na wytrzymałość kolumn wykonanych z betonu oraz fibrobetonu wysokowartościowego określoną w próbie jednoosiowego ściskania. Fibrobeton zaliczany jest do grupy betonów specjalnych, który charakteryzuje się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości [1]. Poprzez użycie CFRP możemy zwiększyć wytrzymałość kolumn z betonu wysokowartościowego, co zostało wykazane w pracy i jest zgodne z badaniami innych autorów [2, 3]. Należy podkreślić, że efektywność wzmocnienia konstrukcji zależy od kilku parametrów takich jak: rodzaj betonu i tkaniny wzmacniającej, liczby warstw wzmocnienia, ich sztywności oraz warunków obciążania [4]. Z uwagi na coraz szersze zastosowanie betonu wysokowartościowego ze zbrojeniem rozproszonym w elementach nośnych, w celach porównawczych zaprezentowano również wyniki dla fibrobetonu wysokowartościowego wzmacnianego matami CFRP.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Ostrowski K.: Wpływ zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość betonu zwykłego. II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana, Poznań, 2015.

[2]  Berthet J.F., Ferrier E., Hamelin P.: Compressive behavior of concrete externally confined by composite jackets. Part A: experimental study. Construction and Building Materials, 2005.

[3]  Chikh N., Gahmous M., Benzaid R.: Structural Performance of High Strength Concrete Columns Confined with CFRP Sheets. Proceedings of the World Congress on Engineering, London, 2012.

[4]  Bogdanovic A., Strengthening Circular Concrete Columns Using FRP Sheets-Applications. Composite Materials in Civil Engineering, 2002.

[5]  Wałach D., Dybeł P., Jaskowska-Lemańska J.: Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych, Logistyka, 2014.

[6]  Smarzewski P., Poręba J., Rentflejsz A.: Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien. Budownictwo i Architektura, 2012.

[7]  Kinash R., Bilozir V. Deformational calculation method of bearing capability of fiber-concrete steel bending elements. Technical Transactions, Architecture, Politechnika Krakowska, 2014.

[8]  Katzer J.: Wpływ włókien stalowych na właściwości wybranych kompozytów cementowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2008.

[9]  Mayer P., Kaczmar J., Właściwości i zastosowania włókien węglowych i szklanych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, nr 6, 2008.

[10]  Shehata I., Carneiro L., Shehata L., Strength of short concrete columns confined with CFRP sheets. Materials and Structures, Volume 35, 2002.

[11]  Karbhari M., Douglas A.E., Effects of Short-Term Environmental Exposure on Axial Strengthening Capacity of Composite Jacketed Concrete. American Society for Testing and Materials, 1995.

[12]  Mirmiran A., Yuan W., Chen X., Design for Slenderness in Concrete Columns Internally Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars. ACI Structural Journal, 2002.

[13]  www.sika.com {dostęp 18.05.2014 r.}.

[14]  EN 12390-13:2013, Testing hardened concrete, Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression.

[15]  PN-EN 12390-3:2011, Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.

[16]  Ostrowski K. Kinasz R., Cieślik J., Wałach D.: The influence of CFRP sheets on strength of short columns produced from normal strength concrete and fibre reinforced concrete [in press]. Technical Transaction, Civil Engineering, 2016.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW OSIOWO ŚCISKANYCH NA PRZYKŁADZIE KOLUMN Z BETONU I FIBROBETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO WZMOCNIONYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI

AUTORZY:
Krzysztof OSTROWSKI (1)
Roman KINASZ (2)
Jerzy CIEŚLIK (3)
Daniel WAŁACH (4)
Bartłomiej AHMIDA (5)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(2) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(4) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(5) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.214

SŁOWA KLUCZOWE:
słup zespolony, beton wysokowartościowy, stalowe zbrojenie rozproszone, włókna węglowe, naprężenie-odkształcenie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/651

DOI:
10.7862/rb.2016.214

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.214

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności