Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
56/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.56

STĘŻENIA PODSTAWOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W GAZACH SPALINOWYCH POWSTAJĄCE PODCZAS SPALANIA SŁOMY I DREWNA W KOTLE WSADOWYM MAŁEJ MOCY

Michał JANICKI
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.56

Streszczenie

W kraju najbardziej rozpowszechnione, a tym samym najczęściej stosowane
w systemach ciepłowniczych małej mocy, są kotły wsadowe. Wykorzystywane są one najczęściej do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zabudowy rozproszonej [1]. Jednostki te charakteryzują się wysoką bezwładnością energetyczną, wpływającą na brak stabilizacji procesu spalania. Ponadto spalanie paliw w kotłach małej mocy odbywa się z zastosowaniem paliw o dużym zróżnicowaniu parametrów technicznych i elementarnych, a aspekt ekonomiczny jest dla gospodarstw domowych coraz częstszym wyznacznikiem formy i jakości spalanego paliwa, niezależnie od kotłów, w których to paliwo ulega termicznemu przekształceniu. Okoliczności te sprzyjają powstawaniu podwyższonych ładunków zanieczyszczeń, zarówno pyłowych, jak i gazowych, wprowadzanych do środowiska. To właśnie rozproszona niska emisja przyczynia się do różnych zagrożeń, w tym coraz częściej odczuwalnego smogu, dlatego niezwykle ważne jest opracowanie niskoemisyjnych i wysoko sprawnych technologii spalania paliw w kotłach małej mocy. W pracy przedstawiono charakterystykę emisyjną kotła Ekopal RM o mocy 30 kW podczas spalania słomy w kostkach oraz drewna kawałkowego. Przedstawiono charakterystykę spalanego paliwa przez wykonanie jej analizy składu fizyko-chemicznego. Podczas testów emisyjnych zastosowano słomę zbożową w kostkach o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,9 m (6 szt./wsad) oraz dębinę w polanach o długości do 0,55 m. Przedstawiono wyniki w postaci szeregów czasowych poziomu stężeń gazowych substancji oraz frakcji pyłowej, mierzonych na czopuchu kotła.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Janicki M., Lech-Brzyk K.: Biomass combustion in low-power boilers on example
       of KD type boiler. Alternative Plants For Sustainable Agriculture, Institute of Plant
       Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań 2006, pp. 195-201.

[2]  Kruczek S.: Kotły. Konstrukcje i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki
       Wrocławskiej, Wrocław 2001.

[3]  Kordylewski W.: Niskoemisyjne techniki spalania w energetyce. Oficyna Wydawni-
       cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.

[4]  Ślężko M., Zieliński H.: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Instytut
       Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
       gią PAN, Zabrze-Kraków 2003.

[5]  Stelmach S., Pikoń K. i in.: Współczesne problemy energetyki. Wydaw. Archiwum
       Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STĘŻENIA PODSTAWOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W GAZACH SPALINOWYCH POWSTAJĄCE PODCZAS SPALANIA SŁOMY I DREWNA W KOTLE WSADOWYM MAŁEJ MOCY

AUTORZY:
Michał JANICKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
56/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
spalanie biomasy, analiza techniczna i elementarna paliwa, słoma zbożowa, drewno opałowe, układ pomiarowy, stężenie zanieczyszczeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/65

DOI:
10.7862/rb.2013.56

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.56

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-10-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności