Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.208, DOI: 10.7862/rb.2016.208

PILOTAŻOWE BADANIA AKUSTYCZNE ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA

Michał MARCHACZ, Antonina ŻABA

DOI: 10.7862/rb.2016.208

Streszczenie

Praca przedstawia badania akustyczne wybranych zabytkowych kościołów drewnianych będących częścią materialnego dziedzictwa kulturowego. Rozpatrywane obiekty przynależą do obszarów województwa śląskiego i opolskiego. Ich umiejscowienie powiązane jest z dwoma górnośląskimi szlakami architektury drewnianej. Zawarte w obrębie szlaków obiekty stanowiące zabytki architektury drewnianej to nie tylko kościoły ale również chałupy, dzwonnice, kaplice, karczmy, leśniczówki, młyn wodny, skanseny, spichlerze. Rozpatrywane w artykule obiekty
to kościół świętej Barbary w Strzelcach Opolskich, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szałszy oraz kościół świętego Jerzego w Ostropie. Pomiary akustyczne wnętrz zostały zrealizowane w ramach szerszego cyklu prac dotyczących zagadnień związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektów o charakterze zabytkowym. Opracowanie zawiera, we wstępie, zarys historyczny przedstawianych obiektów wraz z krótką informacją o ich budowie. W dalszej kolejności przedstawiona została metodyka pomiarowa związana z wyznaczeniem czasu pogłosu wnętrz rozpatrywanych obiektów jako podstawowego parametru akustycznego charakteryzującego dane wnętrza. Zgodnie z wytycznymi normowymi przeprowadzono szereg pomiarów czasu pogłosu. Pomiary te były podstawą do opracowania charakterystyk czasu pogłosu w funkcji częstotliwości oraz wartości uśrednionych czasu pogłosu dla poszczególnych punktów pomiarowych dla każdego z wnętrz w omawianych obiektach. Przedstawione charakterystyki czasu pogłosu w funkcji częstotliwości oraz wartości uśrednione stanowiły punkt wyjścia do dalszej oceny badanych wnętrz pod kątem ich jakości akustycznej. W podsumowaniu pracy zawarto omówienie wybranych kryteriów oceny akustycznej wnętrz opracowanych na podstawie wyników pomiarów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Ruszczyk G.: Architektura drewniana w Polsce. Muza, Warszawa 2009.

[2]  http://www.slaskie.pl/sad/ {dostęp 5.05.2016 r.}.

[3]  Kościół św. Jerzego. Ostropa, z serii: Spotkanie z Zabytkiem. Monografia. ISSN 1898-7168; R. (II) 2008, nr 1, Majewski S. (red.), Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice.

[4]  Marchacz M. Dulak L.: Badania akustyczne wnętrza zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sierotach. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), 2014, s. 339-346, DOI:10.7862/rb.2014.100.

[5]  Chrzanowski T., Kornecki M.: Sztuka Śląska Opolskiego; Od średniowiecza do końca w. XX. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 424.

[6]  Żaba A. (red.): Projekt Strzelce Opolskie_2014: Kościół cmentarny pw. św. Barbary. Opracowanie studentów specjalności N2_IPB_EOB, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, (opracowanie niepublikowane).

[7]  Gadomski S.: Drewniane kościoły województwa śląskiego. Italis, Chorzów 2001, s. 44.

[8]  Żaba A. (red.): Projekt Szałsza_2015: Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Opracowanie studentów specjalności S1_CKI_AB, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, (opracowanie niepublikowane).

[9]  Żaba A. (red.): Projekt Ostropa_2015: Kościół pw. św. Jerzego w Ostropie. Opracowanie studentów specjalności S1_CKI_BA, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, (opracowanie niepublikowane).

[10]  Żaba A. Restytucja stropu nawy kościoła pw. św. Jerzego w Ostropie i jego polichromii. W: Malowidła kościoła św. Jerzego. Ostropa, z serii: Spotkanie z Zabytkiem. Monografia. ISSN 1898-7168; R. (V) 2011, nr 4, Majewski S. (red.): Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 113-125.

[11]  PN-EN ISO 3382-2:2010 – Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach.

[12]  Nowoświat A.: Model logarytmiczny wyznaczania wskaźnika zrozumiałości mowy. W: Materiały z konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom 2, Łódź 2007, s. 215-218.

[13]  Springer Handbook of Acoustics: Charter 9, s. 308-310. e-ISBN: 0-387-30425-0.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PILOTAŻOWE BADANIA AKUSTYCZNE ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA

AUTORZY:
Michał MARCHACZ (1)
Antonina ŻABA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.208

SŁOWA KLUCZOWE:
akustyka wnętrz, czas pogłosu, badania czasu pogłosu, zabytkowa architektura drewniana

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/645

DOI:
10.7862/rb.2016.208

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.208

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności