Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.206, DOI: 10.7862/rb.2016.206

RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

Zofia LUBAŃSKA, Tomasz GRUDNIEWSKI, Marta CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK

DOI: 10.7862/rb.2016.206

Streszczenie

Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady.

Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage). Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych.

Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju) może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2.

W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  www.fe.doe.gov {dostęp 2016-05-14}.

[2]  Klara S.M.: Pathways to suistainable use of fossil energy. Carbon sequestration “The Path Forward”, Energy for the New Millenium, 2002, www.netl.doe.gov {dostęp 2016-05-14}.

[3]  IPCC: report:”Energy Technology Perspectives. Scenarios & Strategies to 2050”, ODCE 2008.

[4]  Dubiński J., Solik–Heliasz E., Uwarunkowania geologiczne dla składowania dwutlenku węgla [w:] Uwarunkowania wdrożenia zeroemisyjnych technologii węglowych w energetyce. Praca zbiorowa pod red. M. Ściążko. Wyd. IChPW, Zabrze 2007.

[5]  Gąsiorowska E.: Technologia CCS –szansa czy ślepa uliczka? Studia BAS Nr 1(21), s. 219– 236, 2010.

[6]  Goldberg i in. 2001 – Goldberg, P., Chen, Z.Y., O’Connor, W., Walters, R. i Ziock, H. 2001. CO2 mineral sequestration studies in US. First National Conference on Carbon Sequestration. Washington, USA p. 14– 17 May 2001.

[7]  HUIJGEN W.J.J., COMANS R.N.J., − Carbon dioxide sequestration by mineral carboantion. ECN−Publications, 2003.

[8]  Huijgen W.J.J., Comans R.N.J.: Carbon dioxide sequestration by mineral carboantion. ECN-Publications, 2003.

[9]  FAUTH J.D., GOLDBERG P.M., KNOER J.P., SOONG Y., O`CONNOR W.K., DAHLIN D.C., NILSEN D.N., WALTERS R.P., LACKNER K.S., ZIOCK H.J., MCKELVY M.J., CHEN Z.Y., − Carbon dioxide storage as mineral carbonates. Division Fuel Chemistry, Vol. 45, No 4, 2000, p. 708−712.

[10]  Huijgen W.J.J. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation. feasibility of enhanced natural weathering as a CO2 emission reduction technology. Thesis, Energy Research Centre of The Netherlands, 232 p., 2007.

[11]  MAZURKIEWICZ M., PIOTROWSKI Z., POMYKAŁA R., Zawiesina popiołowo−wodna jako środek transportu CO2 do zrobów kopalni podziemnych. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2004.

[12]  KAKIZAWA M., YAMASAKI A., YANAGISAWA Y., A new CO2 disposal process using artificial rock weathering of calcium silicate accelerated by acetic acid. Energy, Vol. 26, 2001, p. 341−354.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

AUTORZY:
Zofia LUBAŃSKA (1)
Tomasz GRUDNIEWSKI (2)
Marta CHODYKA (3)
Jerzy NITYCHORUK (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(2) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(3) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(4) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.206

SŁOWA KLUCZOWE:
pochłanianie, utylizacja CO2, ograniczenie emisji CO2

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/643

DOI:
10.7862/rb.2016.206

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.206

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności