Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.199, DOI: 10.7862/rb.2016.199

TYNKI RENOWACYJNE JAKO OCHRONA MURÓW PRZED ZNISZCZENIEM WSKUTEK KRYSTALIZACJI SOLI

Piotr KONCA, Anna MAĆKOWIAK, Marcin KONIORCZYK

DOI: 10.7862/rb.2016.199

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania dotyczące ochrony konstrukcji murowych przed zniszczeniem wskutek krystalizacji soli. Omówiono mechanizmy destrukcji wywołanej solą i warunki, w jakich do niej dochodzi. Przedstawiono rodzaje soli najczęściej występujących w warunkach rzeczywistych, a także zjawiska towarzyszące migracji roztworu i procesowi krystalizacji. Zdefiniowano ciśnienie krystalizacji, jako funkcję przesycenia roztworu oraz wielkości i kształtu porów, w których aktualnie następuje krystalizacja. Następnie określono klasy zasolenia konstrukcji murowych oraz układ warstw tynków renowacyjnych i ich wymiary zgodnie z zaleceniami niemieckiego instytutu WTA. Podkreślono, iż tynk renowacyjny to w rzeczywistości system składający się z obrzutki, warstwy podkładowej - magazynującej, tynku  renowacyjnego - nawierzchniowego oraz ewentualnych szpachli i farb. Takie rozwiązanie ma za zadanie przesunąć strefę krystalizacji poza lico muru. W ostatniej części pracy przedstawiono wyniki badań tynku lekkiego cementowo–wapiennego na bazie perlitu ekspandowanego oraz popularnego przemysłowego tynku renowacyjnego pod kątem spełnienia wymagań normowych będących warunkiem wprowadzenia produktu na polski rynek. Przeanalizowano również spełnienie przez badane tynki kryteriów stawianych przez instrukcję instytutu WTA. Sprawdzono parametry świeżej mieszanki, przede wszystkim konsystencję, gęstość, zawartość porów powietrza. Dla stwardniałej mieszanki określono między innymi gęstość, porowatość, parametry wytrzymałościowe, paroprzepuszczalność, absorpcje wody i odporność na sole. Badania pokazują, iż ostatnie dwie cechy stanowią zasadniczą przeszkodę dla stosowania tynku lekkiego do zasolonych murów. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, Monachium 2004.

[2]  Domasłowski W., red., Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, Toruń 2011.

[3]  Frӧssel F., Osuszanie murów i renowacja piwnic, Warszawa 2007.

[4]  Praca zbiorowa pod kier. P. Klemm, Budownictwo ogólne, Tom 2, Fizyka budowli, Warszawa 2005.

[5]  H. Stankiewicz, Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją, Warszawa 1984.

[6]  M. Rokiel, Tynki renowacyjne w świetle normy „PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska” oraz instrukcji „WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme”, Inżynier budownictwa 9/2012.

[7]  PN-EN 998-1:2012, Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.

[8]  Koniorczyk, M., Gawin, D., Modelling of salt crystallization in building materials with microstructure –Poromechanical approach, Construction and Building Materials, 2012, 860-873.

[9]  Steiger, M., Crystal growth in porous materials-I: the crystallization pressure of large crystals. Journal of Crystal Growth 282, 2005, 455–469.

[10]  Steiger, M., Crystal growth in porous materials-II: Influence of crystal size on the crystallization pressure. Journal of Crystal Growth 282, 2005, 470-481.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TYNKI RENOWACYJNE JAKO OCHRONA MURÓW PRZED ZNISZCZENIEM WSKUTEK KRYSTALIZACJI SOLI

AUTORZY:
Piotr KONCA (1)
Anna MAĆKOWIAK (2)
Marcin KONIORCZYK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) Politechnika Łódzka
(3) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.199

SŁOWA KLUCZOWE:
budynki zabytkowe, trwałość konstrukcji, transport i krystalizacja soli, tynki wielowarstwowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/636

DOI:
10.7862/rb.2016.199

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.199

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności