Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.190, DOI: 10.7862/rb.2016.190

KRUSZYWO JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY PARAMETRY CIEPLNE BETONÓW O NIEMODYFIKOWANEJ MATRYCY CEMENTOWEJ

Halina GARBALIŃSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.190

Streszczenie

W niniejszej pracy poddano analizie wpływ użytego kruszywa na właściwości termiczne kompozytów betonowych o niemodyfikowanej matrycy cementowej. Przetestowano trzy rodzaje kruszyw: kruszywo kamienne o dużej szczelności oraz dwa kruszywa lekkie: keramzytowe oraz popiołoporytowe. Przeprowadzono rtęciowe badania porozymetryczne samych kruszyw, jak również betonów na ich bazie. Wykonane mieszanki betonowe charakteryzowały się niemodyfikowaną matrycą cementową, dzięki czemu możliwe było porównanie zróżnicowanych właściwości betonów wynikających z wariantowo dobranego kruszywa gruboziarnistego.

W pracy przygotowano dwa rodzaje próbek: płytkowe do badań cieplnych oraz sześcienne potrzebne do przeprowadzenia testów wytrzymałości betonu na ściskanie. Próbki przez pierwsze 28 dni przechowywano w komorze klimatycznej w wysokiej wilgotności, następnie próbki umieszczono w powietrzno-suchych warunkach laboratoryjnych. Parametry termiczne betonów testowano przez pierwszy rok dojrzewania w zadanych przedziałach czasu. Podobnie wykonywano badania wytrzymałości na ściskanie po 7, 14, 28 dniach oraz po 3, 6 i 12 miesiącach dojrzewania betonu.

W publikacji wykazano wyraźną korelację między porowatością kruszywa a przewodnością cieplną i ciepłem właściwym betonów. Struktura kruszywa miała również niebagatelny wpływ na tempo wysychania betonów. Przedstawiono także zależność między porowatością kruszyw a wytrzymałością betonu na ściskanie. W pracy pokazano także zdjęcia SEM przekrojów przez badane betony.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] L. Domagała, „Wpływ poziomu wstępnego nawilżenia kruszywa popiołoporytowego na mrozoodporność konstrukcyjnych betonów lekkich”, Przegląd Budowlany, tom 85, nr 5, pp. 18-21, 2014.

[2] W. Kozioł, A. Ciepliński, Ł. Machniak i A. Borcz, „Kruszywa w budownictwie. Cz. 1. Kruszywa naturalne”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, tom 4, pp. 98-100, 2015.

[3] W. Kozioł, A. Ciepliński, Ł. Machniak i A. Borcz, „Kruszywa w budownictwie. Cz. 2. Kruszywa alternatywne”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, tom 5, pp. 35-40, 2015.

[4] T. Rucińska, O. Chańko i A. Nowicka, „Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw”, Materiały Budowlane, tom 12, pp. 80-82, 2015.

[5] P. Smarzewski i D. Barnat-Hunek, „Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego”, Izolacje, tom 20, nr 10, pp. 26-32, 2015.

[6] A. Ślosarczyk, T. Kantel, M. Walaszkowski i P. Zasada, „Physical and mechanical characterization of structural lightweight concrete with synthetic aloxite additive”, Composites Theory and Practice, tom 15, nr 4, pp. 209-213, 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KRUSZYWO JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY PARAMETRY CIEPLNE BETONÓW O NIEMODYFIKOWANEJ MATRYCY CEMENTOWEJ

AUTORZY:
Halina GARBALIŃSKA (1)
Jarosław STRZAŁKOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.190

SŁOWA KLUCZOWE:
keramzyt, kruszywo popiołoporytowe, kruszywo kamienne przewodność cieplna, pojemność cieplna, porozymetria rtęciowa, badania SEM

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/627

DOI:
10.7862/rb.2016.190

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.190

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności