Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.188, DOI: 10.7862/rb.2016.188

SAMOWYSTARCZALNE ENERGETYCZNIE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

Jolanta FIEDUCIK

DOI: 10.7862/rb.2016.188

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę zaspokojenia potrzeb energetycznych dla energooszczędnego gospodarstwa agroturystycznego. W analizie uwzględniono zapotrzebowanie na energię cieplną do celów grzewczych w ciągu całego roku, ciepłą wodę użytkową oraz energię elektryczną. Analiza oparta jest o energię wytworzoną w gospodarstwie agroturystycznym zapewniającą samowystarczalność pod względem energetycznym. Obliczono zapotrzebowanie w energię grzewczą na podstawie stopniodni w poszczególnych miesiącach roku przyjmując za parametr zużycie energii 40 kWh/m2/rok. W celu pozyskania energii do ogrzewania gospodarstwa zaproponowano uprawę wierzby energetycznej na własny użytek na odpowiednim areale, a dla ogrzania ciepłej wody użytkowej  c.w.u. zaproponowano słoneczne kolektory powietrzne, które oprócz ogrzewania c.w.u. mogą wspomagać ogrzewanie budynku. Analizę zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku energooszczędnego przez kolektory powietrzne przeprowadzono przy pomocy programu GetSolar, który służy do symulacji instalacji kolektorów słonecznych w różnych warunkach klimatycznych. Rozważania przeprowadzono dla warunków klimatycznych miasta Olsztyna, uwzględniając napromieniowanie w warunkach północnej Polski. Przedstawiono bilans energii uwzględniając wartość energii napromieniowania słonecznego dla kolejnych miesięcy w roku oraz energii potrzebnej na ogrzanie energooszczędnego domu jednorodzinnego i c.w.u. Do rozważań wykorzystano komercyjne zestawy słonecznych kolektorów powietrznych SolarVenti Hybryd. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że przy zastosowaniu odpowiedniej powierzchni słonecznych kolektorów powietrznych w warunkach północnej Polski, jest możliwe ogrzanie budynku i zaspokojenia potrzeb na ciepłą wodę dla mieszkańców poza miesiącami zimowymi. W tym okresie należy zastosować alternatywne źródła ogrzewania. Przeanalizowano wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że możliwe jest stworzenie samowystarczalnego energetycznie gospodarstwa agroturystycznego w warunkach klimatycznych Olsztyna.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Chwieduk D., Energetyka słoneczna budynku, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2011.

[2] Schlagowski G., Rozwój budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zero energetycznego w Europie i w Polsce. Przepisy europejskie i polskie. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Sp. z o.o. Gdańsk 2011.

[3] Rocznik Głównego Urzędu Statystycznego, 2015.

[4] Fieducik J., Godlewski J., Storing thermal energy from solar collectors for the needs of a detached house,  Polish Journal of Environment Studies, vol.23. no.4, 2014.

[5] Stolarski J., Szczukowski S., Tworkowski J., Wierzba energetyczna. Plant Pres, Kraków 2006.

[6] http://www.galileaenergy.com/kolektory-powietrzne-systemy-solar-venti.php, {dostęp 23.05.2016 r.}.

[7] http://www.solarventi.com, {dostęp 23.05.2016 r.}.

[8] Fieducik J.,  Godlewski J., The low energy house using an air solar collector- a case study, Czasopismo techniczne, 3-B(8), 2014, str. 99-105.

[9] GetSolar software Autor: Dipl.-ing Markus Maier. wersja 10.1.1. 21.12.2009 r.

[10] Smolec W., Fototermiczna konwersja energii słonecznej, PWN, Warszawa, 2000.

[11] Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa, 4, 2012.

[12] www.selfa-pv.com/pl/produkty/moduly-fotowoltaiczne/sv60{dostęp 23.05.2016 r.}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SAMOWYSTARCZALNE ENERGETYCZNIE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

AUTORZY:
Jolanta FIEDUCIK

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.188

SŁOWA KLUCZOWE:
samowystarczalne energetycznie gospodarstwo, wierzba energetyczna, ogniwa fotowoltaiczne, słoneczne kolektory powietrzne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/625

DOI:
10.7862/rb.2016.188

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.188

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności