Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.187, DOI: 10.7862/rb.2016.187

OCENA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W SEKTORZE BUDOWLANYM

Bernardeta DĘBSKA, Karolina GÓRSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.187

Streszczenie

Ogromne ilości powstających odpadów stały się jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. Zwiększona aktywność w dziedzinie budownictwa sprawia, że dużą część odpadów stałych stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe. Konieczność zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów i negatywne skutki niewłaściwej utylizacji odpadów, sprawiają, że możliwość zagospodarowania odpadów jest przedmiotem rosnącego zainteresowania wielu ośrodków badawczych na świecie. Korzystne i coraz częściej proponowane rozwiązania sugerują konieczność użycia materiałów odpadowych podczas produkcji wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę domów, dróg oraz innych elementów infrastruktury. Praktyka ta umożliwia zmniejszenie objętości odpadów składowanych na wysypiskach, jednocześnie ograniczając wykorzystanie naturalnie wydobywanych surowców, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych i wpływu przemysłu budowlanego na środowisko naturalne. Eksperymenty opisane w literaturze potwierdzają możliwość otrzymywania materiałów budowlanych z wykorzystaniem różnego typu odpadów. Liczne publikacje powstałe na ten temat skłaniają jednak do postawienia pytania o możliwość realizacji takich działań w warunkach rzeczywistych.  W ramach niniejszego artykułu opisano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród firm produkujących materiały budowlane z terenu całej Polski. Ankieta ta przyjęła postać aplikacji internetowej udostępnionej na podstawie licencji opensource. Zawierała ona 10 pytań dotyczących realnego wykorzystywania odpadów w produkcji materiałów budowlanych oraz ponownego wykorzystania materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych. Na ankietę odpowiedziały 22 firmy, z których połowa potwierdziła fakt wykorzystywania odpadów w produkcji materiałów budowlanych. Wśród najczęściej wymienianych odpadów znalazł się gruz betonowy i odpady powstałe w elektrowniach, co jest zgodne ze stanem przedstawionym w literaturze.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  http://www.inteligentnybudynek.eu/artykul/article/budownictwo-zrownowazone-powszechnie-obowiazujacy-standard/ {dostęp 16.05.2016 r.}.

[2]  http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/materialy-budowlane-w-zgodzie-z-idea-zrownowazonego-rozwoju_69787.html {dostęp 16.05.2016 r.}.

[3]  Özalp F., Dilşad Yılmaz H., Kara M., Kaya Ö., Şahin A.: Effects of recycled aggregates from construction and demolition wastes on mechanical and permeability properties of paving stone, kerb and concrete pipes, Construction and Building Materials, vol. 110, 2016, pp. 17–23.

[4]  Fan Ch-Ch., Huang R., Hwang H., Chao S-J.: Properties of concrete incorporating fine recycled aggregates from crushed concrete wastes, Construction and Building Materials, vol. 112, 2016, pp. 708–715.

[5]  Thomas C., Setién J., Polanco J.A.: Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes, Construction and Building Materials, vol. 114, 2016, pp. 536–546.

[6]  Paris J.M., Roessler J.G., Ferraro Ch.C., DeFord H.D., Townsend T.G.: A review of waste products utilized as supplements to Portland cement in concrete, Journal of Cleaner Production, vol. 121, 2016, pp. 1-18.

[7]  Jo B.W., Park S.K., Kim C.H.: Mechanical properties of polyester polymer concrete using recycled polyethylene terephthalate, ACI Structural Journal, vol. 103, 2006, pp. 219–225.

[8]  Marzouk O.Y., Dheilly R.M., Queneudec M.: Valorization of post-consumer waste plastic in cementitious concrete composites, Waste Management, vol. 27, 2007, pp. 310–318.

[9]  Dębska, B., Lichołai, L.: The selected mechanical properties of epoxy mortar containing PET waste, Construction and Building Materials, vol.  94, 2015, pp. 579–588.

[10]  Lichołai, L., Dębska, B.: A study of the effect of corrosive solutions on selected physical properties of modified epoxy mortars, Construction and Building Materials, vol. 65, 2014, pp. 604–611.

[11]  Dębska, B., Lichołai, L.: Resin Composites with High Chemical Resistance for Application in Civil Engineering, Periodica Polytechnica civil Engineering, DOI: 10.3311/PPci.7744.

[12]  Dębska, B.: Modification of Polymer Composites by Polyethylene Terephthalate Waste, Poly(ethylene Terephthalate) Based Blends, Composites and Nanocomposites (Book), Visakh P.M., Liang M. red.,  Elsevier, Inc., 2015,  pp.195–212.

[13]  Ismail Z.Z., Al-Hashmi E.A.: Use of waste plastic in concrete mixture as aggregate replacement, Waste Management, vol. 28, 2008, pp. 2041–2047.

[14]  Langier B., Werner K., Baranowski W.: Modyfikacje betonu dodatkiem rozdrobnionego polipropylenu, Przetwórstwo tworzyw, nr 4, 2014, s. 299-304.

[15]  Latosińska J., Żygadło M.: Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych, Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 563–572.

[16]  Monteiro R.C.C., Lima M.M.R.A., Aloes S.: Mechanical characteristics of clay structural ceramics containing coal fly ash, International Journal of Mechanics and Materials in Design, vol. 4, 2008, pp. 213–220.

[17]  Leshina V.A., Pivnev A.L.: Ceramic wall materials using glass waste, Glass and Ceramics, vol. 59, 2002, pp. 356–358.

[18]  Dębska B., Lichołai L.: Badania nad wykorzystaniem modyfikowanych żywic epoksydowych jako głównego składnika klejów stosowanych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA”, t. XXXI, z. 61 (3/II/14) 2014, s. 113-120, DOI: 10.7862/rb.2014.79.

[19]  Thormark C.: Conservation of energy and natural resources by recycling building waste, Resources, Conservation & Recycling, vol. 33, 2001, pp. 113–130.

[20]  García-Morales M., Partal P., Nawarro F.J., Martínez-Boza F., Gallegos C., González N., González O., Munoz M.E.: Viscous properties and microstructure of recycled EVA modified bitumen, Fuel, vol. 83, 2004, pp. 31–38.

[21]  Turgut P.: Limestone dust and glass powder wastes as new brick material, Materials and Structures, vol. 41, 2008, pp. 805–813.

[22]  https://www.interankiety.pl/ {dostęp 16.05.2016 r.}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W SEKTORZE BUDOWLANYM

AUTORZY:
Bernardeta DĘBSKA (1)
Karolina GÓRSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.187

SŁOWA KLUCZOWE:
zagospodarowanie odpadów, materiały budowlane, ankieta, recykling, reusing

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/624

DOI:
10.7862/rb.2016.187

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.187

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności