Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.186, DOI: 10.7862/rb.2016.186

ROZKŁAD NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA WZGLĘDEM POŁUDNIA SŁONECZNEGO NA PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ W KWIETNIU I WE WRZEŚNIU

Dariusz CZEKALSKI, Martyna TOMASZEK

DOI: 10.7862/rb.2016.186

Streszczenie

Głównym celem pracy było porównanie sum promieniowania słonecznego docierającego do płaszczyzny horyzontalnej przed i po południu słonecznym. Dane do analizy statystycznej z wykorzystaniem testu Wilcoxona pochodzą ze stacji pomiarowej znajdującej się na terenie SGGW na warszawskim Ursynowie. Zakres danych obejmował miesiące kwiecień i wrzesień z lat 2005-2014. W obu miesiącach sumy promieniowania po południu były istotnie większe niż przed południem. W porównywanych dwóch parach godzin najbliższych południu słonecznemu nie było podstaw odrzucenia hipotezy o równości ich sum. Natomiast w czwartej i piątej parze godzin według hipotezy alternatywnej wyższe sumy promieniowania wystąpiły w części dnia po południu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kożuchowski K.: Klimat Polski, nowe spojrzenie, PWN, Warszawa 2011.

[2]  Matuszko D.: Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne na przykładzie krakowskiej serii pomiarów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.

[3]  Żmudzka E.: Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

[4]  Woś A.: Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, PWN, Warszawa 2010.

[5]  Chwieduk D.: Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku, rozprawa habilitacyjna, IPPT PAN, Warszawa 2006.

[6]  Bogdańska B., Podogrocki J.: Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na obszarze Polski w okresie 1961-1995, IMiGW, Warszawa 2000.

[7]  Chochowski A., Czekalski D., Obstawski P.: Pomiary pyranometryczne na stanowisku SGGW – Ursynów. Polska Energetyka Słoneczna nr 2, 2005.

[8]  Krassowska M.: Rozkład dobowego natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej w miesiącu kwietniu i wrześniu w latach 2005-2014, SGGW, praca inżynierska, Warszawa 2015. 

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZKŁAD NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA WZGLĘDEM POŁUDNIA SŁONECZNEGO NA PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ W KWIETNIU I WE WRZEŚNIU

AUTORZY:
Dariusz CZEKALSKI (1)
Martyna TOMASZEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) SGGW w Warszawie
(2) SGGW w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.186

SŁOWA KLUCZOWE:
suma promieniowania słonecznego, godzina, połowa dnia, porównanie, test kolejności par

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/623

DOI:
10.7862/rb.2016.186

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.186

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności