Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.170, DOI: 10.7862/rb.2016.170

WPŁYW WSPÓŁCZYNNIKA REDUKCJI PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW β NA DOBÓR GEOMETRII JEDNOKOMOROWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Kamil Błażej POCHWAT

DOI: 10.7862/rb.2016.170

Streszczenie

W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu współczynnika redukcji przepływu ścieków przez zbiornik β na dobór geometrii zbiornika retencyjnego, a w szczególności maksymalnego projektowego napełnienia ściekami. Za przedmiot badań przyjęto klasyczny jednokomorowy zbiornik retencyjny, w którym zamierzonym zmianom podlegało maksymalne projektowe napełnienie ścieków w zakresie od 0,8 do 3,0 m. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie warunków, w których można ograniczyć niezbędną pojemność retencyjną zbiornika poprzez odpowiednie zaprojektowanie geometrii jego komory akumulacyjnej. Wyniki badań mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów wykonania zbiorników retencyjnych. Przedstawione badania wykonano z wykorzystaniem programu do modelowania hydrodynamicznego Storm Water Management Model 5.0, przy obciążaniu zlewni rzeczywistymi danymi opadowymi.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Calabro P.S., Viviani G.: Simulation of the operation of detention tanks, 2006.

[2]    Nicholas D.I.: On-site stormwater detention: improved implementation techniques for runoff quantity and quality management in Sydney, Water Science and Technology, 32, 1995, pp. 85-91.

[3]    Kordana S., Słyś D.: Analiza kosztów cyklu życia skrzynek rozsączających, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, z. 61 (3/I), 2014, s. 127-139.

[4]    Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2014.

[5]    Kisiel A., Malmur R., Mrowiec M.: Retencyjne zbiorniki jako elementy nowoczesnych rozwiązań sieci kanalizacyjnych, Czasopismo Techniczne, 2008, s. 42-63.

[6]    Phillips D.I.: A generic method of design of on-site stormwater detention storages, Water, Science and Technology, 1995, s. 93-99.

[7]    Szeląg B., Kiczko A.: The graphic method of sizing pipe reservoir for short, high-intensity rainfalls, Annals of Warsaw university of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation, 2014, pp. 221-232.

[8]    Dziopak J.: Analiza teoretyczna i modelowania wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych, 1992.

[9]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, z. 61 (3/I), 2014, s. 33-51.

[10]  Mrowiec M., Kisiel A.: Tubular storage tanks with internal throttle pipe for using in densely urbanized areas, Novatech, 2007, pp. 1267-1274.

[11]  Słyś D.: Modelowanie wielokomorowych zbiorników grawitacyjno-pompowych. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2004.

[12]  Dziopak J., Starzec M.: Wpływ kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na maksymalne szczytowe przepływy ścieków w sieci kanalizacyjnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, z. 61 (3/I), 2014, s. 63-81.

[13]  Pochwat K.: Retencja zbiornikowa w małych zlewniach miejskich, Rzeszów 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW WSPÓŁCZYNNIKA REDUKCJI PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW β NA DOBÓR GEOMETRII JEDNOKOMOROWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

AUTORZY:
Kamil Błażej POCHWAT

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.170

SŁOWA KLUCZOWE:
zbiorniki retencyjne, modelowanie hydrodynamiczne, opady deszczu, maksymalne projektowe napełnienie w zbiorniku

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/614

DOI:
10.7862/rb.2016.170

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.170

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności