Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.172, DOI: 10.7862/rb.2016.172

BADANIA CZUŁOŚCI MODELU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ HELLWIGA

Kamil Błażej POCHWAT, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2016.172

Streszczenie

Projektowanie obiektów retencyjnych jest złożonym procesem inżynierskim. Wymaga on zebrania szczegółowych danych hydrologicznych zlewni i hydraulicznych systemu kanalizacyjnego, które następnie podlegają szczegółowej analizie. Przeprowadzenie pełnej analizy czynników decydujących o niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika często wymaga opracowania szczegółowego modelu obiektu badań, którym jest zbiornik retencyjny. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy czułości modelu kanalizacyjnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie parametrów, które w największym stopniu wpływają na wielkość niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. Zaplanowane analizy wykonano w oparciu o analizę wskaźnika pojemności informacyjnej Hellwiga, natomiast dane niezbędne do analizy uzyskano poprzez symulacje hydrodynamiczne w programie SWMM 5.0. Wykorzystana metodyka jest formalną procedurą doboru zmiennych objaśniających do modelu statystycznego. Jej podstawowym założeniem jest kryterium polegające na wyborze zmiennych objaśniających w taki sposób, aby były one silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą, a słabo skorelowane pomiędzy sobą.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Andrieu H., Fletcher T.D., Hamel P.: Understanding, management and modelling of urban hydrology and its consequences for receiving waters: A state of the art. Advances in Water Resources, vol. 51 no. 1, 2013, pp. 261-279.
 2. Bornatici L., Ciaponi C., Papiri S.: Control of urban runoff stormwater discharge to receiving waters using off-line storage. In Daniel Sztruhar, Mario Giulianelli, Ben Urbonas editors. Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 2004, pp. 33-44.
 3. Calabrὸ P.S., Viviani G.: Simulation of the operation of detention tanks. Water Research, vol. 40, 2003, no 1, pp. 83-90.
 4. Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, z. 61 (3/I), 2014, s. 33-51.
 5. Douglas N.I.: On-site stormwater detention: Improved implementation techniques for runoff quantity and quality management in Sydney. Water Science and Technology, vol. 32, 1995, no 1, pp. 85-91.
 6. Dziopak J. Starzec M., Aleksejev M.I.: Effect of the sewer basin increasing to necessary useful capacity of multichamber impounding reservoir. Water & Ecology, vol. 1, no 2, 2015, pp. 13-22.
 7. Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predykant, Przegląd Statystyczny,
  nr 3-4, 1968, s. 223.
 8. Kordana S., Słyś D.: Analiza kosztów cyklu życia skrzynek rozsączających, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, z. 61 (3/I), 2014, s. 127-139.
 9. Pochwat K.: Retencja wód opadowych w małych zlewniach miejskich, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, rozprawa doktorska, promotor: dr hab. inż. Słyś D., Rzeszów 2015.
 10. Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 11. Rossman Lewis A.: Storm water management model User's manual version 5.0. dla EPA/600/R-05/040, Cincinnati 2010, pp. 1-285.
 12. Słyś D., Stec A., Effect of development of the town of Przemyśl on the operation of its sewerage system, Ecological Chemistry and Engineering S, no. 20(2), 2013, pp. 381-396.
 13. Yao-Ming Hong. Graphical estimation of detention pond volume for rainfall of short duration. Journal of Hydroenvironment, vol. 2, no 2, 2008, pp. 109-117.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA CZUŁOŚCI MODELU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ HELLWIGA

AUTORZY:
Kamil Błażej POCHWAT (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.172

SŁOWA KLUCZOWE:
zbiornik retencyjny, wskaźnik pojemności informacyjnej Hellwiga, modelowanie hydrodynamiczne, korelacja, czułość modelu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/607

DOI:
10.7862/rb.2016.172

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.172

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności