Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.167, DOI: 10.7862/rb.2016.167

WPŁYW TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA ICH POTENCJAŁ EUTROFIZUJĄCY

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER

DOI: 10.7862/rb.2016.167

Streszczenie

Dane statystyczne na temat jakości wód powierzchniowych w okresie 2000-2015 zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej są alarmujące. Średnio mniej niż 50% jednolitych części wód w Europie i mniej niż 35% jednolitych części wód w Polsce osiągnęła nadrzędny cel Ramowej dyrektywy Wodnej – dobrego stanu wód. Bez względu na ogromne inwestycji w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych stan wód pozostawia wiele do życzenia, a eutrofizacja pozostaje priorytetowym problemem we wszystkich krajach. Wspólną cechą, która charakteryzuje ostatnie zmiany w prawodawstwie różnych państw jest zaostrzenie wymagań dotyczących oczyszczonych ścieków komunalnych w związku z pogarszającym się stanem wód powierzchniowych. Te statystyki wskazują, że nadal istnieją duże luki w zakresie ustalania standardów jakości ścieków oczyszczonych i warunków ich wprowadzenia do środowiska, uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie w oparciu o wiedzę i znajomość mechanizmów procesów przebiegających w odbiornikach. W państwach unijnych graniczne wartości ustalone są przeważnie na stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego, rzadko normowane na inne formy tych pierwiastków w ściekach oczyszczonych. Jednak najbardziej niebezpiecznymi formami substancji biogennych potęgujących proces eutrofizacji, są ich bioprzyswajalne, tj. mineralne formy i ich udział w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu technologii oczyszczania ścieków na strukturę zawartości różnych form azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych w celu ustalenia ich potencjału eutrofizującego poprzez udział bioprzyswajalnych form substancji biogennych. Badaniom poddano ścieki oczyszczone w nowoczesnych oczyszczalniach
„Viikinmaki” w Helsinkach (Finlandia) i „Kujawy” w Krakowie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Brett M.T., Li B.: Alternatives to bioassays for effluent phosphorus measurement. The Bioavailable Phosphorus (BAP) Fraction in Effluent from Advanced Secondary and Tertiary Treatment (NUTR1R06m). Executive Summary. WERF Water Environment Research Foundation, www.werf.org.
 2. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment.
 3. European Environment Agency: The European environment - state and outlook 2015. Synthesis Report. EEA, 2015.
 4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Stan środowiska przyrodniczego w Polsce. Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014.
 5. Government Decree on Urban Waste Water Treatment 888/2006 Issued in Helsinki 12 October 2006.
 6. HELCOM Recommendation 28E/5 Municipal wastewater treatment, HELCOM Baltic Sea Action Plan adopted on 15 November 2007 in Krakow, Poland by the HELCOM Extraordinary Ministerial Meeting.
 7. http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/oczyszczalnia-Kujawy.html
 8. http://www.da-voda.com/vodogalereya/chistaya-voda-s-izyuminkoj-samye-neoby
  chnye-ochistnye-sooruzheniya-v-mire/Viiki
 9. http:// www.helcom.fi/ Documents/ Action%20areas/ Industrial %20releases/17_
  M.pdf.
 10. .http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnyc
  h.html.
 11. https://www.flickr.com/photos/sameli/sets/72157607704932823/.
 12. https://www.hsy.fi/en/experts/water-services/wastewater-treatment-plants/Viikinma
  ki/Pages/default.aspx.
 13. Likens G.E.: River Ecosystem Ecology: A Global Perspective.; Academic Press, Mar 29, 2010, 424 pages, ISBN 0123819997, 9780123819994 from: https://books.google.pl/books?id=v5VHWWrK_SsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 14. Materiały Instytutu Biologii wód wewnętrznych Rosyjskiej Akademii Nauk: Pierwicznajaprodukcja, mineralnojepitanie, krugoworot osnownych biogennych elementow, from http://ibiw.ru/index.php?p=edu/eco/eco2.
 15. Neverova-Dziopak E., Preisner M.: Analiza metod ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników w wybranych państwach, Ochrona Środowiska, vol. 37, No. 1, Wrocław 2015, pp. 3-9.
 16. Oliver R.L., Boon P.I.: Bioavailability of nutrients in turbid waters, Murray-Darling Freshwater Research Centre, 1992, from: http://arrow.latrobe.edu.au:8080/
  vital/access/manager/Repository/latrobe:33684;jsessionid=BD76B90584303CDE
  E3D8B0AC6736A7CC.
 17. Pehlivanoglu E., Sedlak D.L.: Bioavailability of wastewater-derived organic nitrogen to the alga Selenastrum Capricornutum. Water Research, vol. 38, Issues 14–15, August–September 2004, Pages 3189–3196, doi:10.1016/j.watres.2004.04.027.
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
 19. Sadczykov A.P., Kudriaszov М.А.: Ekologia przybrzeżno-wodnojrastitelnosti. - М.: W-wo NIA-Priroda, REFIA, Moskwa 2004. - 220 с., ISBN 5-7844-0107-6, from: http://ecopolis kosino.narod.ru/olderfiles/1/SADCHIKOV_eco_vod_rast.pdf.
 20. Schwartz M.: Encyclopedia of Coastal Science. Springer Science & Business Media, Nov 8, 2006, 1211 pages, ISBN 1402038801, 9781402038808.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA ICH POTENCJAŁ EUTROFIZUJĄCY

AUTORZY:
Elena NEVEROVA-DZIOPAK (1)
Michał PREISNER (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
(2) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.167

SŁOWA KLUCZOWE:
ścieki komunalne, technologia oczyszczania, potencjał eutrofizujacy, bioprzyswajalne formy azotu i fosforu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/604

DOI:
10.7862/rb.2016.167

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.167

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności