Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
49/3/13, DOI: 10.7862/rb.2013.49

Bezemisyjne technologie przetwarzania stałych odpadów komunalnych – najkrótsza droga spełnienia trudnych wymogów unijnych

Tomasz WINNICKI, Paulina TUŹNIK
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.49

Streszczenie

Olbrzymie opóźnienia we wprowadzaniu dyrektywy unijnej dotyczącej odpadów komunalnych, grożące naszemu państwu dużymi karami, z jednej strony, a rygorystyczne i na razie mało realne prawo krajowe, wskazują na konieczność poszukiwania innych dróg rozwiązania makroekonomicznego oraz ekologicznego i społecznego problemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych. Najnowsze, już dostępne, technologie bez emisji do atmosfery i przy znikomych depozytach stałego materiału inertnego, nie wymagające głębokiej wstępnej segregacji śmieci, wydają się nie tylko najprostszą i najtańszą, ale również jedyną realną drogą rozwiązania tego problemu. Dokonano przeglądu konwencjonalnych technik otwartego, rusztowego spalania śmieci, prezentując największe zakłady europejskie w Niemczech, Austrii, Danii, Francji i Szwecji oraz pozaeuropejskie w Japonii i Kandzie.  Zwrócono uwagę na ich główny problem ekologiczny – ochronę atmosfery przed emisją szczególnie toksycznych produktów spalania – oraz sposoby jego rozwiązania. Następnie zrelacjonowano metody pirolitycznego rozkładu odpadów organicznych, w tym plazmowe I generacji, aby przejść do plazmowych II generacji, przedstawiając je na konkretnych przykładach rozwiązań północno-amerykańskich oraz skandynawskich. Przedstawiono schematy technologiczne procesu angażującego niskotemperaturową plazmę, w tym zasadnicze składowe tego systemu – podkreślając jego całkowitą bez-emisyjność do atmosfery oraz neutralność środowiskową i wtórną przydatność odpadów stałych: żużla (vitryt) i metali kolorowych. Proces egzemplifikowano prezentując instalację firmy ScanArc, przygotowującej kilka wdrożeń w Polce. Dokonano porównania emisyjności trzech omawianych grup metod unieszkodliwiania odpadów stałych, wykazując ewidentną przewagę proponowanej w tym artykule, spełniającej z dużym nadmiarem normy emisyjne UE i US EPA. W pełni potwierdzono tezę zawartą w tytule oraz w początkowej części niniejszego streszczenia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Gostomczyk M.A., Gospodarka odpadami, Wyd. PWSZ Kalisz, 2011.
 2. Richers U., Abfallferbernnung in Deutschland – Entwicklungen und Kapazitaeten, KIT Scientific Reports 7560, ISSN 1869-9669.
 3. Ittershagen M., Stellenvert der Abfallferbernnung in Deutschland, Umwelbundesamt,  www.umwelbundesamt.de, 2008.
 4. Denmark’s National Inventory Reports 2011, National Environmental Research Institute Report no 827, 2011.
 5. Assamoi B., Lawryshyn Y., The environmental comaparison of landfilling vs. incineration of MSW accounting for waste diversion, Waste Management 32, 2012, pp. 1019.
 6. Spalarnie w Europie i na Świecie, Krakowski Holding Komunalny, prezentacja, 2009.
 7. AdaptiveARC Inc. San Antonio, CA, USA, Prezentacja komercyjna, 2011.
 8. Wielgosiński G., Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów, Nowa Energia 1, 2011, p. 55.
 9. Wielgosiński G., Wybór technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych,, ibid 4, 2011,5.
 10. Wielgosiński G., Technologie oczyszczania spalin w spalarniach odpadów – i nie tylko, ibid. 1, 2013, p.29.
 11. Gaska K., Wandrasz J.W. Zorientowane obiektowo metody modelowania procesu spalania odpadów stałych. Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów, Restrukturyzacja procesów termicznych (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza), PZiTS Poznań, s. 35-72, ISBN 978-83-60055-16-5, 2007.
 12. Gaska K. Optimisation of  solid waste fuels formation processes, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17 No. 1, 2008.
 13. Pikoń K., Environmental impact of waste management system - system location issues, World Environmental and Water Resources Congress, EWRI 2011, Palm Springs, California, USA.
 14. Pikoń K., Environmental impact of waste management systems based on waste incineration plants, 26th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, 2007, Conference proceedings. College Park: University of Maryland, USA.
 15. KTP Construction Ltd, Wrocław, Prezentacja komercyjną, 2013.

 

Podsumowanie

TYTUŁ:
Bezemisyjne technologie przetwarzania stałych odpadów komunalnych – najkrótsza droga spełnienia trudnych wymogów unijnych

AUTORZY:
Tomasz WINNICKI (1)
Paulina TUŹNIK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
(2) KTP Construction Ltd

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
49/3/13

SŁOWA KLUCZOWE:
śmieci, utylizacja, techniki bezemisyjne, plazma, standardy UE

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/60

DOI:
10.7862/rb.2013.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.49

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności