Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.156, DOI: 10.7862/rb.2016.156

PROBLEMY MONITORINGU PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW I MIĄŻSZOŚCI OSADÓW W PRZEŁAZOWYCH KOLEKTORACH

Maciej KALINOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.156

Streszczenie

Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby włączenia pomiarów miąższości osadu kanałowego do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie i przeanalizowanie problemów technicznych związanych z prowadzeniem pomiarów przepływu ścieków i miąższości osadu w przełazowych kolektorach. Na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono również obecne możliwe kierunki poprawy monitoringu osadu w sieci kanalizacyjnej. Artykuł zawiera analizę wpływu błędu pomiarowego miąższości osadu na estymację pola powierzchni przekroju poprzecznego osadu i ścieków. Na podstawie pomiarów w kolektorze grawitacyjnym o średnicy 1800 mm oceniono wpływ miąższości osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bertrand-Krajewski J.L., Gibello C.: A new technique to measure cross-section and longitudinal sediment profiles in sewers, 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2000.
 2. Bertrand-Krajewski J.L., Barraud S., Chocat B.: Need for improved methodologies and measurements for sustainable management of urban water systems, Environmental Impact Assessment Review, vol. 20, 2000.
 3. Bertrand-Krajewski J.L.: Long term monitoring of sewer sediment accumulation and flushing experiment in a man-entry sewer, Water Science & Technology, vol. 54, 2006, s. 6-7.
 4. Biedrzycka A.: Monitoring krakowskiej sieci kanalizacyjnej, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Listopad – Grudzień, 2015.
 5. Bruaset S., Hem L.J., Ugarelli R.: Water quality sensors micro-location in sewers Definition of methods for optimal micro-location of sensors in sewers, FP7, Prepared 7th Framework Programme, 2011.
 6. Enfinger K.L., Stevens P.L.: Scatter graph principles and practice - Practical application of the Freud Number to flow monitor data, ADS Environmental Services, 2006.
 7. European Benchmarking Co-operation (EBC) – 2015 Water & Wastewater Benchmark, 2015.
 8. Kalinowski M.: Wpływ osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2016, Kraków, 2016, s. 133-153.
 9. Kouyi G.S., Bonakdari H., Bertrand- Krajewski J.L.: Use cfd technique to optimize flowmeters location in sewers, Definition of methods for optimal micro-location of sensors in sewers, FP7, Prepared 7th Framework Programme, 2011.
 10. Lepot M., Pouzol T., Aldea Borruel X., Suner D., Bertrand- Krajewski J.L.: Monitoring sediments in sewer with sonar technology: from laboratory experiments to in situ tests, 13th International Conference on Urban Drainage, Sarawak, Malaysia, 7012 September 2014.
 11. Michalski A., Sienkiewicz J., Wartal Z.: Metody pomiarowe przepływu na małych otwartych kanałach przepływowych, Diagnostyka’3 (39), 2006.
 12. NEL National Measurement System - Good Practice Guide: Flow measurement uncertainty and data reconciliation, Glasgow, 2000.
 13. Nowogoński I.: Wpływ inwentaryzacji kształtu przekrojów kanałów na dokładność przepływomierza profilującego, Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe Nr 145, Inżynieria Środowiska Nr 25, 2012.
 14. Piechurski F.G.: Próba oceny metod i urządzeń do pomiaru przepływu ścieków, Napędy i Sterowanie, Nr 5, 2011.
 15. Ribeiro S.A., Ceu Almeida M.C., Palma J.: Uncertainty evaluation of multi- sensor flow measurement in a sewer system using Monte Carlo method, XIX UMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, Lisbon, Portugal. 2009.
 16. Staufer P., Dettmar J., Pinnekamp J.: Improvement of water quality by sewer network flushing, Novatech, Session 6.3, 2007.
 17. Stevens P.L., Kimbrough H., Enfinger K.: Be wary of weally wough waves, WEF Collection Systems, 2004.
 18. Synowiecka J., Burszta- Adamiak E., Konieczny T., Malinowski P.: Pomiary na czynnych sieciach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, Inżynieria Ekologiczna, vol. 39, 2014.
 19. Teufel M., Solliec L.: Investigation of the Nivus flow rate sensor, Definition of methods for optimal micro-location of sensors in sewers, FP7, Prepared 7th Framework Programme, 2011.
 20. Velasco M., Suner D., Bertrand –Krajewski J.L.,Aldea X.,Pouget L.: Development of technical guidelines for the monitoring and modelling of sediments, Report number: 2013.003, Seventh Framework Programme, 2013.
 21. Williams K.J.: In- sewer sedimentation associated with active flow control, 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, 2008.
 22. Wożniak R., Osiński A.: Monitoring sieci kanalizacyjnej w Gdańsku, Wodociągi i Kanalizacja, 51511, 2008.
 23. Wymagania dotyczące realizacji stacjonarnych układów pomiarowych przepływu ścieków w przewodach otwartych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Wersja 3, F4-%-13, 2014.
 24. Wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych, Załącznik Nr 3 : Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Warszawie, 2015.
 25. Xin G., Bertrand-Krajewski J.L.: A unified protocol for sensor calibration and verification in applications to WWTPs and sewer system monitoring, Water Pollution XI. 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROBLEMY MONITORINGU PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW I MIĄŻSZOŚCI OSADÓW W PRZEŁAZOWYCH KOLEKTORACH

AUTORZY:
Maciej KALINOWSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ząbki

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.156

SŁOWA KLUCZOWE:
pomiary terenowe, współczynnik szorstkości, wzór Manninga, natężenie i prędkość przepływu, grubość osadu, niepewność pomiarowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/593

DOI:
10.7862/rb.2016.156

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.156

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności