Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.150, DOI: 10.7862/rb.2016.150

ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA SUSZENIA SKÓR PRZY UŻYCIU POMPY CIEPŁA Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2016.150

Streszczenie

Skóra zwierząt zalicza się do jednego z pierwszych surowców stosowanych przez człowieka. Początkowo używane były skóry w nieprzetworzonej formie. Działanie wilgoci, pleśni oraz bakterii skutkowało szybkim zniszczeniem wyrobów wykonanych z nieprzetworzonej skóry. Z upływem lat człowiek nauczył się w jaki sposób wydłużyć trwałość, podnieść wytrzymałość mechaniczną oraz zwiększyć walory estetyczne skóry. Wyprawiona skóra stała się wszechstronnym materiałem
o ogromnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji. Ze skóry upolowanych zwierząt wytwarzane były przede wszystkim przedmioty codziennego użytku, tj. obuwie, odzież, torby, namioty, uprzęże dla zwierząt pociągowych, księgi, elementy zbroi
i broni itp. Wraz z rozwojem technicznym skóra znajdowała coraz szersze zastosowanie. W ostatnim wieku można zaobserwować tendencje do wypierania skóry jako materiału technicznego przez gumę, tworzywa sztuczne oraz tworzywa skóropodobne. Ogólnoświatowe trendy wykazują jednak, że wyprawiona skóra jeszcze długo będzie luksusowym i poszukiwanym materiałem do produkcji obuwia, odzieży, wyrobów kaletniczych, etc. Poznanie i opanowanie procesu garbowania umożliwiło udział wyrobów skórzanych w codziennym życiu człowieka. Technika garbowania skóry jest niezwykle złożona, składa się z wielu procesów i operacji technologicznych, w których bardzo ważną rolę pełni suszenie. Celem niniejszego artykułu jest porównanie systemów wykorzystania alternatywnych źródeł energii przy użyciu pompy ciepła, w celu zaopatrzenia w ciepło nagrzewnicy powietrza w procesie suszenia skór. Przeprowadzono wielowariantową analizę techniczną i finansową tych układów w ustalonych uwarunkowaniach. Instalację dla suszarni tunelowej przeanalizowano dla pięciu wariantów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Bieńkiewicz K.J.: Fizykochemia wyprawy skór, Wydawnictwa Naukowo
-Techniczne, Warszawa 1986.

[2]    Czarniecki D., Pisarev V., Dziopak J., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa instalacji do odzysku ciepła ze ścieków w budynkach wielorodzinnych, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Wrocław 2014, s. 132-148.

[3]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w miasteczku akademickim Politechniki Rzeszowskiej, Technologia Wody, nr 4, 2015, s. 73-81.

[4]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61(3/I), 2014, s. 33-51.

[5]    Czarniecki D., Słyś D.: Wykorzystanie wód w instalacjach z pompami ciepła,
[w:] Workshop o Vode, Harbulakova V., Zelenakova M., red., Koszyce 2015,
s. 10-24.

[6]    Domański W., Surgiewicz J.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle garbarskim, Bezpieczeństwo pracy, nr 4, 2001, s. 6-9.

[7]    Katalog doboru pomp ciepła firmy Dimplex.

[8]    Klepaczewski K.: Źródła substancji rozpuszczonych w ściekach garbarskich oraz ocena możliwości ich ograniczenia, Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra, nr 11, 2007, s. 25-26.

[9]    Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła, IMP PAN, Gdańsk 2006.

[10]  Laskowski P.: Własna elektrownia słoneczna, Murator, nr 2, 2016, s. 126-131.

[11]  Lebiediew P.D.: Wymienniki ciepła, urządzenia suszarnicze i chłodnicze, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.

[12]  Mendrycka M., Stawarz M.: Zastosowanie biopreparatu wspomagającego oczyszczanie ścieków garbarskich osadem czynnym, Inżynieria Ekologiczna, nr 28, 2012, s. 43-56.

[13]  Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A.: Inżynieria chemiczna. Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, Wydawnictwa Naukowo
-Techniczne, Warszawa 1963.

[14]  Pisarev V.: Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

[15]  PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

[16]  Religa P., Gierycz P.: Układy membranowe do oczyszczania toksycznych ścieków garbarskich, Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra, nr 10, 2010,
s. 33-37.

[17]  Religa P., Żarłok J., Sobczak A., Gierycz P., Cichy M. J.: Perspektywy wdrażania czystych technologii w polskich garbarniach. Cz. II, Przegląd włókienniczy, nr 1, 2010, s. 31-33.

[18]  Rodziewicz O.: Podstawy technologii garbarstwa, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom 1984.

[19]  Rubik M.: Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji: „Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa 2000.

[20]  Słyś D., Kordana S.: Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2013.

[21]  Stec A., Słyś D.: Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2016.

[22]  Strumiłło C.: Podstawy teorii i techniki suszenia, Wydawnictwa Naukowo
-Techniczne, Warszawa 1975.

[23]  System kolektorów gruntowych Uponor. Poradnik techniczny; 2012.

[24]  Szuba P.: Ścieki garbarskie i kuśnierskie na Podhalu, Forum Eksploatatora, nr 4, 2009, s. 44-48.

[25]  Trznadel B. J.: Zastosowanie pras filtracyjno-odwadniających typu SALSNES FILTER do oczyszczania ścieków garbarskich, Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra, nr 2, 2005, s. 73-76.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA SUSZENIA SKÓR PRZY UŻYCIU POMPY CIEPŁA Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

AUTORZY:
Dorian CZARNIECKI (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.150

SŁOWA KLUCZOWE:
pompa ciepła, dolne źródło ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, ciepło odpadowe, ścieki garbarskie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/587

DOI:
10.7862/rb.2016.150

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.150

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności