Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.149, DOI: 10.7862/rb.2016.149

ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA PODGRZEWANIA MURAWY BOISKA SPORTOWEGO

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2016.149

Streszczenie

W ostatnich latach w Polsce nadrobione zostały wieloletnie zaległości w budowie infrastruktury sportowej, dedykowanej w głównej mierze dzieciom i młodzieży oraz zapewnieniu społeczeństwu szerokiego i bezpłatnego dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Niezbędna staje się potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do znacznej poprawy warunków uprawiania sportu w kraju. Należy przy tym dać pierwszeństwo wszystkim proekologicznym systemom przyczyniającym się do racjonalizacji wykorzystania energii, a dzięki temu również do ochrony powietrza atmosferycznego. Odpowiedzią na taki trend jest ogrzewanie boisk i muraw stadionów przy użyciu pompy ciepła. W artykule przedstawiono wyniki analizy technicznej ogrzewania płaszczyznowego płyty boiska przy użyciu tego urządzenia, jak również analizy finansowej jego zastosowania w ustalonych uwarunkowaniach. Znajomość tych analiz daje możliwość wyboru najkorzystniejszego wariantu systemu dla obecnej i nowobudowanej infrastruktury sportowej, co w znacznym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Ceny prądu w Polsce, http://zaklad.energetyczny.w.interia.pl. [dostęp: 3 stycznia 2016].

[2]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w miasteczku akademickim Politechniki Rzeszowskiej, Technologia Wody, nr 4, 2015, s. 73-81.

[3]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61(3/I), 2014, s. 33-51.

[4]    Czarniecki D., Słyś D.: Wykorzystanie wód w instalacjach z pompami ciepła,
[w:] Workshop o Vode, Harbulakova V., Zelenakova M., red., s. 10-24, Koszyce 2015.

[5]    Katalog firmy Danfoss, http://danfoss.pl [dostęp: 3 stycznia 2016].

[6]    Katalog firmy Viessmann, http://viessmann.pl [dostęp: 3 stycznia 2016].

[7]    Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła, IMP PAN, Gdańsk 2006.

[8]    Niełacna D., Koczyk H.: Wpływ temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru na rozkład temperatury w przekroju poprzecznym ogrzewanej murawy boiska sportowego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 3, 2007, s. 18-21.

[9]    Onyszczuk G., Siuta-Olcha A.: Systemy ogrzewania otwartych przestrzeni na przykładzie projektu instalacji podgrzewanej murawy boiska sportowego, [w:] „Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej”, Tom 3, Dudzińska M.R., Pawłowski L., red., Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 60, 2009.

[10]  Pisarev V.: Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

[11]  Pochwat K.: Analysis of critical rainfall for dimensioning of sewage networks and storage reservoirs, IX Karpat-Medencei Kornyezettudomanyi Konferencia, 2013,
s. 453-458.

[12]  Rybka K.: Ogrzewana murawa – stadion zgodny z wymaganiami FIFA i UEFA, Rynek Instalacyjny, nr 1-2, 2014, s. 30-32.

[13]  Słyś D., Kordana S.: Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2013.

[14] Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA PODGRZEWANIA MURAWY BOISKA SPORTOWEGO

AUTORZY:
Dorian CZARNIECKI (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.149

SŁOWA KLUCZOWE:
boisko sportowe, ogrzewanie płaszczyznowe, pompa ciepła,
odnawialne źródła energii

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/586

DOI:
10.7862/rb.2016.149

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.149

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności