Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.146, DOI: 10.7862/rb.2016.146

PROJEKTOWANY OKRES UŻYTKOWANIA A DOCELOWY POZIOM NIEZAWODNOŚCI WEDŁUG RÓŻNYCH ZALECEŃ

Izabela SKRZYPCZAK, Janusz KOGUT, Lidia BUDA- OŻÓG, Joanna KUJDA

DOI: 10.7862/rb.2016.146

Streszczenie

Docelowe wartości poziomów (wskaźników) niezawodności według różnych zaleceń normowych krajowych i międzynarodowych nie są spójne. Zalecane wartości wskaźników niezawodności są zwykle podawane dla jednego lub dwóch okresów odniesienia (1 rok i 50 lat), bez wyraźnego odniesienia do projektowanego okresu użytkowania. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia związku między wymaganym wskaźnikiem niezawodności i projektowanym okresem użytkowania oraz określenia zależności pomiędzy docelowym poziomem niezawodności dla zadanych konsekwencji zniszczenia a projektowanym okresem użytkowania i stopą dyskontową. Analizowano zalecenia zawarte w PN-EN 1990, PN-ISO 2394 i JCSS: 2001. Probabilistic Model Code. Ze wspomnianych tutaj norm/dokumentów nie wynika wyraźny związek między projektowanym okresem użytkowania i docelowym poziomem niezawodności. Analizując niezawodność w odniesieniu do projektowanego okresu użytkowania można stwierdzić, że zwiększenie jakości i niezawodności powoduje wzrost kosztów realizacji/wybudowania obiektu budowlanego, sprawia jednak, że maleją koszty użytkowania, eksploatacji i straty wynikające np. z pojawiających się uszkodzeń obiektu podczas użytkowania. Dokonując weryfikacji docelowych wskaźników niezawodności według różnych zaleceń normowych, krajowych i zagranicznych, można stwierdzić, że optymalne wskaźniki niezawodności zależą przede wszystkim od stosunku kosztów awarii konstrukcji (koszty nieprawidłowo użytkowanej konstrukcji), natomiast mniej istotny wpływ na projektowany okres użytkowania i docelowy wskaźnik niezawodności według M. Holicky’ego ma wartość stopy dyskonta nieruchomości.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. PN-EN 1990: 2004. Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, Warszawa, 2004.
 2. PN-ISO 2394: 2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych, PKN.
 3. Joint Committee on Structural Safety. Probabilistic Model Code, publikacja internetowa, 2001, www.jcss.ethz.ch, dostęp 30-06-2016.
 4. Holicky M., Retief J., Theoretical basis of the target reliability, Proceedings of the 9th IPW, Braunschweig 2011, s. 91-101.
 5. Sykora M., Holicky M., Diamantidis D., Target reliability for existing civil engineering systems, , Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management, DOI 10.1109SMRLO.2016.28, s. 109-114.
 6. Woliński Sz., Probabilistyczne podstawy współczesnych norm projektowania, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe PRz, z. 58, nr 3/2011/1, s. 269-288.
 7. Aggarwal K.K.: Reliability Engineering. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 1993.
 8. Blanchard B.S., Fabrycky W.: Life-Cycle Cost and Economic Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1991.
 9. Dhillon B.S.: Quality Control, Reliability, and Engineering Design. Industrial Engineering, New York 1985.
 10. Dhillon B.S.: Life Cycle Costing. Techniques, Models and Applications. Gordon and Breach Science Publishers, New York 1989.
 11. Hong T., Han S., Lee S.: Simulation-based determination of optimal life-cycle cost for FRPbridge deck panels. Automation and Constructions, no. 16, s. 140-152, 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROJEKTOWANY OKRES UŻYTKOWANIA A DOCELOWY POZIOM NIEZAWODNOŚCI WEDŁUG RÓŻNYCH ZALECEŃ

AUTORZY:
Izabela SKRZYPCZAK (1)
Janusz KOGUT (2)
Lidia BUDA- OŻÓG (3)
Joanna KUJDA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Krakowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.146

SŁOWA KLUCZOWE:
wskaźnik niezawodności, konsekwencje zniszczenia, koszty

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/583

DOI:
10.7862/rb.2016.146

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.146

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-09-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności